Leca Lettbetong

 

 

Lettbetong med Leca Lettklinker som tilslag produseres til bruksområder hvor vektreduksjon er viktig. Bruksområdene definerer fasthetsklassene og hvilket tilslag som benyttes. Vanlig lettbetong ligger i fasthetsklassene LB 12 – LB 25.

Bruksområdene er:

  • Fundamenter
  • Vegger
  • Søyler
  • Dekker
  • Dragere
  • Tunnelelementer

Trysfjordbrua Leca lettbetong

Den 537 meter lange og 60 meter høye brua over Trysfjord lengst vest i Kristiansand kommune er bygget med innslag av Leca lettbetong.

Høyfast lettbetong

Høyfast lettbetong med Leca Lettklinker som tilslag – denne betongen ligger i fasthetsklasse LB 30 – LB 80. Til høyfast lettbetong benyttes Leca Lettklinker med opptil åtte ganger høyere egenstyrke enn vanlig Leca Lettklinker.

Bruksområdene er:

  • Bruer med mulighet til lengre spenn, slankere konstruksjoner og reduserte fundamentbelastninger
  • Flytebruer og flytende plattformer hvor økt oppdrift gir redusert betongvolum samtidig som lettbetong gir god bestandighet i sjøvann
  • Betongelementer hvor lettbetong gir lavere transport- og monteringskostnader samt reduserte fundamentbelastninger.

Høyfast lettbetong gir høy tidligfasthet, og rasjonell produksjon av elementene.

LBF
LBF står for lettbundet fylling og er Leca Lettklinker i kombinasjon med sementblanding.

En utviklet løsning for fyllinger som kan håndtere større belastninger og bosetninger. LBF fordeler lasten på bakken slik at et jevnere sedimenteringsbilde oppnås når belastningen fra bankfyllingen er ujevn / ugunstig og hvis jordens sedimenteringsegenskaper varierer. En grunnleggende forsterkning med LBF og lett klinkerfylling er teknisk og økonomisk konkurransedyktig. Spesielt når de jordutsatte jordlagene har stor kraft.

LLP
LLP er en dobbeltforsterket plate av sementbundet lettklinker som gir en lett og relativt stiv konstruksjon som kan sammenlignes med en moderne plater.

Variasjoner i jordlagsforholdene samt overganger mellom forskjellige grunnleggende armeringsmetoder og konstruksjoner er eksempler på forhold der en LLP kan være egnet. Dette er vanligvis når differensialsetningene kan være av uønsket størrelse. Løsningen gir en reduksjon i differensialoppgjør og i tilfelle kjøretøy og togpassasjer en reduksjon i geodynamiske deformasjoner.

Relaterte dokument

Please register your details first

Areas of interest