Leca® BIM – Bygningsinformasjonsmodeller

Bygningsinformasjonsmodeller (eng. Building Information Models), kjent som BIM, er digitale representasjoner av bestanddelene i en bygningskonstruksjon. BIMer kan inneholde produktenes materialtekniske egenskaper, størrelsesforholdene, FDV-informasjon og mye mer. Det er blitt vanlig med BIM-løsninger som muliggjør planlegging, beregninger og prosjektstyring ved å lage digitale tvillinger av fremtidige konstruksjoner.

Digital visualisering gir informerte og mer bevisste valg med tanke på bærekraft, samt reduserer kostnad og risiko. BIM muliggjør fullstendige livssyklusanalyser av bygninger og infrastruktur ved at det blir det lettere for spesialister innen arkitektur, bygningsfysikk og entreprenører å samhandle med god informasjonsflyt og kommunikasjon.

Leca® BIM-bibliotek

Vi vet hvor viktigt det er å jobbe med prosjekter på en tidsbesparende og kostnadseffektiv måte. Derfor har vi utviklet et Leca® BIM-bibliotek.
Dette for å gjøre bruken av vårt materiale enklere og raskere. Vi leverer filer til programvaren Revit®och ArchiCAD®.

ArchiCAD®


Archicad® Manual

Archicad® BIM-filer (zip)

Revit®


Revit® manual

Revit® BIM-filer (zip)

 

 
 

Please register your details first

Areas of interest