Leveranse og installasjon

Levering av Leca Lettklinker når den skal brukes som lett fyllmateriale kan gjøres ved å tippe og blåse. Dette gjør det lett å fylle og lett å levere uansett hvordan byggeplassen ser ut.

View more

Lav vekt og lett håndtering medfører at transportprisen for lettklinker er meget gunstig. Leca Lettklinker produseres i Rælingen og kan i tillegg leveres fra alle Lecas blokkfabrikker.


Transport med bil foregår med bulkbiler som har kapasitet opptil 95 m3 og er utstyrt med baktipp og/eller sidetipp. En del biler er også utstyrt med blåseaggregat, slik at massene kan blåses direkte på plass.


Transportprisene for Leca Lettklinker er vesentlig lavere enn for naturlige løsmasser og pukk.


Transport med båt foregår fra terminal på Kongshavn i Oslo. Båtene er utstyrt med selvlosser, og er derfor uavhengige av mottaksapparat på land. Lossekapasiteten er på 200-300 m3 pr. time. Bulktransport av Leca Lettklinker ersvært rimelig ved fulle båtlass fra ca. 1.000 m3 og oppover.

Helikoptertransport kan være aktuelt ved vanskelig tilgjengelighet, f.eks. ved fjellanlegg. Togtransport i spesialcontainere kan være en aktuell transportmetode. NSBs bulkvogner kan også benyttes.

Leca transport

Referanser

Ønsker du å lese om flere referanseprosjekt? Her finner du alle.

Teknisk info

Vi har mange års teknisk erfaring med bruk av Leca® produkter innen infrastruktur, konstruksjon og vannforvaltning.

Produkter

Oversikt over alle våre Leca produkter

Please register your details first

Areas of interest