Leveranse og installasjon av Leca Lettklinker

Levering av Leca Lettklinker når den skal brukes som lett fyllmateriale kan gjøres ved å tippe og blåse. Dette gjør det lett å fylle og lett å levere uansett hvordan byggeplassen ser ut.

View more

Generelt gir lav vekt og enkel håndtering Leca Lettklinker vesentlig lavere transport- og omlastningskostnader sammenlignet med løsmasser av stein og pukk.
Leca Lettklinker produseres i Rælingen på Østlandet. Ved redusert produksjonskapasitet eller store ordre kan produksjon av materiale utføres på et alternativt produksjonssted. 
Transport med bil foregår med lastebiler fra kapasitet 30 m3 og oppover, eller med vogntog med kapasitet opptil 95 m3. Bulklevering av Leca Lettklinker som lett fyllmateriale utføres ved tipping, og bilene er utstyrt med baktipp og/eller sidetipp. Blåsing av Leca Lettklinker er et godt alternativ for prosjekter med vanskelig tilgjengelighet, innomhus, eller med behov for rask utlegging av fylling.
Båttransport foregår fra terminal på Kongshavn i Oslo. Båtene er utstyrt med selvlosser, og er derfor uavhengige av mottaksapparat på land. Lossekapasiteten er på 200-300 m3 pr. time. Bulktransport av Leca Lettklinker er en rimelig transportløsning ved fulle båtlass på ca 5000 m3 pr lass.
Togtransport i spesialcontainere kan være en alternativ transportmetode. CargoNet bulkvogner kan benyttes.
Helikoptertransport av storsekker er mulig ved spesielt vanskelig tilgjengelighet, f.eks. ved fjellanlegg. 

Se generelle salgs- og leveringsbetingelser for ytterligere informasjon. Ta kontakt på info@leca.no

 

Leca transport

Referanser

Ønsker du å lese om flere referanseprosjekt? Her finner du alle.

Teknisk info

Vi har mange års teknisk erfaring med bruk av Leca® produkter innen infrastruktur, konstruksjon og vannforvaltning.

Produkter

Oversikt over alle våre Leca produkter

Please register your details first

Areas of interest