Betong Øst og Leca Norge pumper lettbetong sammen

Pumpe lettbetong

 

 

Betong Øst og Leca Norge har i lys av økende etterspørsel av lettbetong, samt felles ønske om å bidra til lavere miljøbelastning fra betongkonstruksjoner, tatt tak i pumpeutfordringene. Løsningen er her, og konsulentene utfordres nå om lettbetong kan utnyttes i større grad for slankere konstruksjoner og større spennvidder i fremtiden.

Leca Norge har vært delaktig i norsk byggehistorie og- kultur siden 1950-tallet med sine løsninger knyttet til den karakteristiske «lecablokka» og øvrige byggelementer. Potensialet til Leca ® lettklinker som tilslag i lettbetong har derimot ikke vært spesielt godt utnyttet i betongbransjen, og det særlig på grunn av utfordringer knyttet til pumpeegenskapene.

Betong Øst har i de senere år levert pumpbar lettbetong til store bygg- og anleggsprosjekter med importert lettilslag, men som følge av store usikkerheter knyttet til kostnader og logistikk har interessen for bruk av Leca ® lettklinker vokst seg sterkere. Med felles interesser har Betong Øst og Leca Norge gått sammen om å nedkjempe gamle utfordringer og videre løfte frem mulighetene som ligger i kortreist lettilslag.
 

Stort potensiale i bygg- og anleggsbransjen


Bygg- og anleggsbransjen med store byggherrer i spissen, offentlige som private, har tatt utfordringen med å kutte CO2 i nye byggeprosjekter på største alvor, og med det som bakteppe er det naturlig at materialleverandører presenterer de muligheter som er tilgjengelig på markedet slik at valg av løsninger med hensyn til miljøbelastning blir best mulig.


-Lettbetong er ikke noe nytt fenomen, men markedsandelen er svært beskjeden sammenliknet med bruk av normalbetong. Om dette skyldes manglende vilje eller kompetanse hos de prosjekterende er usikkert, men det er ikke tvil om at egenskapene lettbetongen besitter vil kunne bane vei for endret byggemetode nå som vi har kortreist, pumpbar lettbetong å tilby. Bygningskroppens egenvekt er ofte dimensjonerende for konstruksjonen, og ved å redusere egenvekten til betongen i størrelsesorden 3-700kg/m3 ligger det i kortene at betongkonstruksjonene gjerne kan bli slankere, betongflytere lettere med større oppdrift, spennviddene større og CO2-avtrykket mindre, sier Stefan Skjæret, teknologisjef i Betong Øst. 


 

- Leca ® lettklinker har i tidligere tider vært utfordrende å pumpe, og denne oppfatningen sitter nok fortsatt i veggene ved enkelte prosjekteringskontor. Det er viktig for oss at vi nå får frem budskapet om det ikke lenger er sånn, og at man ikke må belage seg på importert lettilslag fra andre siden av Atlanteren for å få til gode pumpeegenskaper. Takket være dagens superplastiserende tilsetningsstoffer og bindemidler er vi nå i stand til å sette det porefylte tilslaget under trykk uten at pastavannet i betongen presses inn i tilslaget og forårsaker propp og pumpeutfordringer, sier Geir Norden, R&D Manager hos Leca International. 
Skjæret forteller at nylig gjennomførte tester med Leca 800, 4-12 mm ga meget oppløftende resultater i form av ferskhet- og pumpeegenskaper, og at fasthetene stod til forventningene.


-Vanning av tilslaget før det blir kjørt inn på silo er helt avgjørende for at dette skal fungere. Et døgn med overrisling er tilstrekkelig, men om tilslagskornene ikke har absorbert tilstrekkelig med vann forut før betongproduksjon, -ja da blir det bokstavelig talt trøbbel i tårnet når det kommer til pumping, forteller Skjæret.

 

Miljø- og økonomiske gevinster


Potensialet for økt bruk av lettbetong er definitivt til stede, og ved å utnytte produktegenskapene vil man oppnå reduserte miljøbelastninger i form av slankere og mer kosteffektive løsninger. 
-Med bruk av Leca® lettklinker snakker vi kortreist tilslag med et langt mer forutsigbart prisbilde som er heldig for både betongprodusent og sluttbruker. Produksjonslokalene er lokalisert i Rælingen utenfor Lillestrøm, og her er det kort vei til de store transportaksene og distribusjonsnettet i Norge, legger Truls Børresen til, Salg- og markedsdirektør i Leca Norge. 
 

Please register your details first

Areas of interest