Kaikonstruksjoner

 

 

Gjennom årene har mange konsulenter og entreprenører
valgt å bruke Leca® lettklinker til kaikonstruksjoner og
havner. En fylling med lettklinker er et alternativ til de mer
tradisjonelle materialene som normalt inngår i denne typen
konstruksjon. Det er en løsning som er nesten overraskende
kostnadseffektiv
når mulighetene og forholdene i det enkelte
prosjekt ligger til rette for å bruke Leca® lettklinker.

Leca kaikontruksjon

Det mest tradisjonelle fyllmaterialet som brukes i kaikonstruksjoner
er selvfølgelig sand. Men det er et fyllmateriale
som veier mye, og som også har høy
kapillærstigning. Egenskaper som bidrar til relativt store
strekk- og trykkrefter samt store momenter i
konstruksjonene som er karakteristiske for kaikonstruksjoner.
For kaikonstruksjoner er det vanligvis Leca®
10-20 som brukes (dimensjonert vekt er 4,5 kN / m3) i
konstruksjoner over vannspeilet. I konstruksjoner under
vannspeilet er det spesielt gunstig å benytte produktet Leca®
Trans. Dette produkt har en litt større effektiv romvekt enn
vann, hvilket betyr at det under innfylling, i hovedsak,
umiddelbart synker til bunns (effektiv romvekt under vann er
3,60 kN/m3).

 


Fylling med Leca® lettklinker gir mindre trykk på spuntveggen,
noe som betyr at det er mulig å spare på forankringsbolter,
forankringsplater, spunt og lignende.

Kaikonstruksjoner
Kaikonstruksjoner

Please register your details first

Areas of interest