Ordliste

En oversikt på ord ofte brukt i forbindelse med Leca.

Her ser du en del vanlige ord og uttrykk innenfor muring:

 

leca

 

ARMERING: Forsterkning av murverket for å forhindre sprekk-dannelser, ved hjelp av tynne stål- eller jern «stenger». For Leca muring er det aktuelt med armering i både U-blokk, Såleblokk og i enkelte horisontale mørtelfuger.

AVRETTING: Oppretting av toppen på U-blokkskiftet.

BEVEGELSESFUGE: Spalte i muren som tettes med et elastisk materiale, f.eks. silikon, som gjør at muren kan bevege seg litt, og derved forhindre sprekkdannelser.

FILSEBRETT/FILS: Et lite pussebrett med skumgummi til å pusse flaten glatt/helt jevn.

FINPUSS: Fingradert ferdigmørtel emballert i sekker. Brukes som finish på loddpussede vegger – før maling/ tapetsering.

 

leca

FLASKESKIFT: Blokkskift med lavere høyde enn normalblokk (25/19 cm). Brukes for å få riktig høyde på muren.

 

leca

 

FLYTESPARKEL: Selvutjevnende sementbasert sparkelmasse for enkel avretting av betonggulv og dekker.

FORBAND: Når blokker mer eller mindre overlapper blokkene under, kalles det forband. Hensikten er først og fremst å få et sterkere murverk, men forband har også en estetisk effekt.

FORSKALING: Støpeform for betong.

FROSTFRI GRUNN: Grunn som ikke påvirkes av frost/ tele, for eksempel fjell eller godt drenerende jordarter.

FUGE: Mørtellag mellom Leca blokker.

FUKTSPERRE: Plastfolie mellom deler av en konstruksjon for å hindre fukt å trenge gjennom.

GULV PÅ GRUNN: Se plate på mark

HIMLING: Undersiden av en etasjeskiller

 

leca

 

LAFTESTRIMMEL: Tynn glassvattstrimmel som benyttes sammen med Leca Isoblokk, legges i fugene mellom mørtelstripene.

LANGANKER: Et armert og istøpt skift som er sammenhengende rundt hele muren (f.eks. armert og istøpt U-blokk i toppen av en mur).

LECA LOCK: Leca-blokker med not og fjær og tilleggsprodukter som bidrar til raskere og mer presis muring.

LIGGEFUGE: Vannrett mørtellag mellom Leca blokker.

LODDPUSS: En helt opprettet og plan pussflate.

LSX: En patentert teknologi som gjør Leca-blokker lettere og sterkere

MURKRONE: Toppen av en murvegg

MØRTELSTRENG: Mørtel utlagt i tynne spor.

OMFORDELING: Isolere én bygningsdel bedre enn kravet og en annen bygningsdel tilsvarende dårligere slik at summen allikevel gir godkjent isolasjon

PLATE PÅ MARK: En løsning der man bygger uten kjeller og setter huset «rett på bakken».

PUSS: Overflatebehandling av murverk der mørtel påføres muren med brett, eller kastes på med murskje.

PUSSAVRETTING: Toppen av Leca mur eller Byggeplank som er gjort vannrett ved hjelp av betong.

RETTHOLT: Et rett høvlet bord f.eks. 23x98 mm med lengde 2-3 meter. Kan også være av aluminium.

 

leca

 

SALINGER: Høyde- og retningsanvisning for utgraving av tomten.

SELVDRENERENDE: Et porøst, ikke-sugende materiale som f.eks. løs Leca, drensgrus etc.

SETNING: Sammenpressing av jordlag slik at konstruksjonen synker litt ned i grunnen.

SKIFT: Blokkenes høyde + fugehøyde, for Leca 25/19 cm blokkhøyde + 1 cm fugehøyde.

SKURING: Overflatebehandling der mørtel glattes/ jevnes ut med såkalt pussebrett.

 

leca

 

SLEMMING: Enkel og selvbyggervennlig overflatebehandling der mørtel påføres med kost, i ett eller flere strøk.

SOKKEL/ SOKKELETASJE: Sokkeletasje, underetasje i bygninger i skrått terreng. Den fremre delen av sokkeletasjen ligger vanligvis over terrenget og egner seg til boligrom, mens den bakre delen brukes som kjeller. (Fra Store Norske Leksikon)

 

leca

 

SPEKKMURING: Blokker som er murt med mørtel både i vannrette og loddrette fuger. Fugen forsenkes normalt noe for å gi pene, markerte fuger.

STABILISERINGSNETT: Jernnett som brukes for å stabilisere utlagt løs Leca, slik at du kan gå på den. Erstatter ikke armeringsnett.

STOPLING: Overflatebehandling med gresskost som trykkes inn i fersk mørtel.

STUSSFUGER: De loddrette fugene mellom blokkene.

SVERD: Langt, smalt stålbrett til jevning av puss over større område.

SVILL: Treplanke oppå grunnmurstoppen som veggene på trehuset over festes til.

SÅLE: Konstruksjonen mellom grunnmuren og bakken/terrenget, for eksempel Leca Såleblokk.

 

leca

 

SÅRFYLLING: Utbedring av skade på blokker og dårlig fylte fuger.

TATØRR: Pussflate som har tørket noe. Settes fingertuppen mot pussen skal det kun bli små merker.

TEK 2010: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). Se www.dibk.no

TELEFRI GRUNN: Grunn som ligger dypere enn frostnedtrengningen i løpet av vinteren.

TILPASNINGSBLOKK: Leca blokk som er 10 cm høy. Dimensjon 10x15x50 cm og 10x20x50 cm.

TILTAKSHAVER: Byggherre/ eier av byggeprosjektet.

TRAVEL: Lite stålbrett til å bake/gni inn armeringsnettet med, eller stålglatte en overflate.

UTSPARING: Åpning i murverket, for eksempel til vindu/dør.

UNDERETASJE: Ofte en halvveis nedgravet del av huset som benyttes til bolig, vanligvis med hovedinngang til boligen eller utgang til hagen.

U-VERDI: Måleenhet for varmeisolasjon.

VINDUSSMYG: Alle sideveggene i en vindusåpning.

Please register your details first

Areas of interest