Lettklinker

Leca Lettklinker, også kjent som løs Leca og Leca kuler, er utgangspunktet for alle Leca-produktene. Kulene er et rent naturprodukt av ekspandert leire. De er både varmeisolerende og drenerende samtidig som de har kapillærbrytende egenskaper.


De tåler fukt, frost og kjemikalier og gir ikke grobunn for sopp og råte eller skadedyr som maur, mus eller rotter. Dessuten er det lette. De veier bare ca 20 % av vanlige jordmasser og gir sterkt redusert jordtrykk.

View more

Please register your details first

Areas of interest