Løs geotekniske utfordringer med vår TEKNISK HÅNDBOK Leca® Lettklinker

I vår tekniske håndbok finner du detaljerte illustrasjoner og steg-for-steg prosedyrer for bruk av Leca Lettklinker i vei- og jernbanefyllinger, betongplatekonstruksjon, tunell, grønne tak og mer. Ønsker du å laste ned boken i pdf, bruk skjemaet under.

TEKNISK HÅNDBOK Leca® Lettklinker

Ønsker du å få boken tilsendt hjem, helt uten kostnad, klikk her!

Lett, ekspandert leire – Leca® Lettklinker
Leca® Lettklinker – har blitt brukt som fyllmasse til geotekniske formål rundt om i Europa siden 1958, det er et sterkt, granulært keramisk materiale med innvendige luftfylte porer. Naturlig leire pelleteres, tørkes og ekspanderes i roterovn. Resultatet er Leca-kuler mellom 0 og 32 mm, som siktes i ulike graderinger.

Egenskapene til Leca® Lettklinker er et godt alternativ for en rekke geotekniske utfordringer og bruken kan løse mange problemer samtidig. Lav vekt, høy styrke og enkel håndtering har gjort Leca® Lettklinker til et velkjent og konkurranse- dyktig byggemateriale. Leca® Lettklinker er ekspandert leire, et uorganisk, bestandig og naturlig materiale.

Leca® Lettklinker brukes blant annet til:

  • Lette tilbakefyllingsmasser
  • Jordtrykksreduksjon
  • Frostisolasjon
  • Overvannshåndtering
  • Oppbygging av terreng
  • Sikring mot setninger


- Leca® Lettklinker kan graves opp og ombrukes til nye geotekniske formål.
- Leca® satser på bærekraft og jobber for å minimalisere sitt miljømessige fotavtrykk og arbeider kontinuerlig med å redusere utslipp.

Please register your details first

Areas of interest