Kompensert fundamentering

Kompensert fundamentering (masseutskifting) gir en tilnærmet setningsfri direkte fundamentering. 

Setninger kan oppstå ved tilleggsbelastning på dårlig grunn eller ved egensetninger i løsmasser. Ved overgang fra fast til flytende fundamentering oppstår det ofte sjenerende setningsdifferanser. Leca Lettklinker anvendes som lett fyllmasse for å forebygge setninger. Materialet egner seg spesielt godt ved utkiling grunnet enkel håndtering og utlegging.

Målet med masseutskiftingen er å unngå tilleggslast på grunnen, slik at det ikke skal oppstå setninger som kan gi skader på den ferdige konstruksjonen.

 

 

Relaterte dokument

Please register your details first

Areas of interest