Grønne tak

Grønne tak med Leca kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flomproblemene som forårsakes av klimaendringer.

View more

Stadig oftere ser vi at kraftig regn forårsaker flom i byområder og forårsaker kaos og kostbare skader.

Byenes rørsystemer greier ikke å ta unna når vannet kommer i enorme mengder på kort tid. Overvannet flommer ut i gater og byområder og vasker også med seg forskjellige former for forurensning før det ender opp i avløpsrør eller sjøen.

Grønne tak med Leca kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flomproblemene som forårsakes av klimaendringer. De har den evnen at de har god fordrøyningseffekt, reduserer avrenningsintensiteten og forsinker og holder tilbake vann. I tillegg byr de på trivelige, økologiske og anvendelige grønne lunger i tette byområder.

Leca i grønne tak

Leca kan brukes på alle typer flate eller svakt hellende tak. Det er to hovedtyper grønne tak, ekstensive og intensive. Forskjellen handler om kostnader, tykkelsen på vekstmediet og valg av planter. Det er mange gode grunner til å velge Leca i slike løsninger.

  • Naturprodukt
  • Lett vekt
  • Nøytralt og kjemisk stabilt
  • Gir god rotvekst
  • Høy luftpermeabilitet
  • Høy hydraulisk permeabilitet
  • God frostmotstand
  • Stabil kvalitet
  • God lyd og varmeisolasjon
  • God brannmotstand
Grønne tak

Grønne arealer


Grønne tak og takhager bidrar til mer attraktive boligområder i bysentre og brukes etterhvert aktivt av eiendomsutviklere. I tillegg stilles det i mange områder krav til at en høy andel av bebyggelsen skal ha grønne tak. Det frigjør arealer som tidligere var uutnyttet, slik tilfellet var for de aller fleste tak tidligere. Resultatet er bedre kvalitet på både bolig og næringsbygg, og dermed øket trivsel.

 

Å plante gress, busker, blomster og til og med trær på taket kan forvandle et glemt og ubenyttet område av bygningen til en privat hage.


Biologisk mangfold


Grønne tak gir en form for mellomlagring av regnvann på takene og normaliserer vannsyklusen i området. Det gir riktigere luftfuktighet, bedre støvkontroll, forbedrer mikroklima og skaper et bedre habitat for planter og dyr.


Bygningsfysikk


Grønne tak bidrar også til en bedre beskyttelse av konstruksjonen under taket. Det gir bedre isolasjon både mot kalde vintre og varme sommerdager, og bidrar også til god lydisolasjon.Grønne tak beskytter takkonstruksjonen mot ytre påkjenninger, reduserer nedbrytingseffekten fra UV-stråler, og gjør at takkonstruksjonen holder lengre.


Vannhåndtering


Et riktig utformet grønt tak bidrar svært positivt til drenering og reduserer lokal flomrisiko betydelig. Grønne tak lagrer regnvann i planter og vekstmedier, og fordamper vann tilbake til atmosfæren.  Mengden vann som taket kan håndtere på denne måten avhenger av vekstmedium, tykkelsen på det grønne vekstsjiktet og hvilke planter som er benyttet. Om sommeren kan det grønne taket beholde opptil 70-80% av regnvannet, og om vinteren rundt 25%. En slik fordrøyning kan være av avgjørende betydning for vannhåndteringen ved styrtregn. 

 

Grønne tak kjøler ned omgivelsene


Å plante trær og skape grønne områder vil ikke bare skape vakre bomiljøer, men også gi verdifull nedkjøling av omgivelsene. Erfaring med grønne tak og god vannhåndtering i London har vist at m temperaturen kan reduseres med hele 8°C. I tillegg vil grønne tak redusere mørke bygningsflater og på den måten bidra til en enda sterkere avkjølingseffekt.
Bjørn Lomborg, “Cool it” og referanse “Greater London Authority 2006”

Grønne tak

Please register your details first

Areas of interest