Setningsreduksjon

Setninger kan oppstå ved tilleggsbelastning på dårlig grunn eller ved egensetninger i løsmasser. Ved overgang fra fast til flytende fundamentering oppstår det ofte sjenerende setningsdifferanser.

Leca Lettklinker anvendes som lett fyllmasse for å forebygge setninger. Materialet egner seg spesielt godt ved utkiling grunnet enkel håndtering og utlegging.

Ved setningsberegning for en lettklinkerfylling er beregningsmessig tyngdetetthet den kritiske parameter. Effekten av at maksimal romvekt ikke opptrer før flere år etter etablering av fyllingen kan imidlertid ha positiv betydning.

En gradvis romvektsøkning når fuktinnholdet i lettklinkeren øker, gir underliggende bløte masser tid til å konsolidere uten dramatisk økning i internt poretrykk. Denne effekten kan være vanskelig å ta hensyn til rent beregningsmessig, men bør tas med som et positivt bidrag ved en totalvurdering av setningsutvikling over tid.

Relaterte dokumenter

Please register your details first

Areas of interest