Vanskelige grunnforhold gjorde leca-kuler til det beste valget

1000 kubikk med Leca-kuler

Da barneskolen på Fosslia i Stjørdal skulle utvides var det nødvendig med en rekke avbøtende tiltak i planområdet før byggingen kunne starte. Forekomster av kvikkleire satte også krav til hvilken fyllmasse som kunne brukes i fundamentet.

Av Jan Vestre


Det er tirsdag formiddag og vårsola titter så vidt frem bak skydekket over Fosslia. Her går lastebilene i skytteltrafikk mellom byggeplassen og løs Leca-lageret ved Stjørdal havn.
En grunnflate på 855 m2 med en tykkelse på 80-90 cm, eller vel 1000 m3 om du vil, skal fylles opp med Leca-kuler. 

Store slanger er koblet til lastebilene som pøser ut Leca-kuler i et imponerende tempo. Slangene styres med stø hånd av en representant fra prosjektets hovedentreprenør HENT AS. 

  • Hvis du legger merke til hvordan de holder slangene halvveis nedover så er det for at kulene skal stabilisere seg på best mulig måte, forklarer salgssjef for Leca Nord Frank Nornberg.

Lokalt prosjekt

Nornberg inspiserer denne formiddagen et av stadig flere byggeprosjekter i Midt-Norge som benytter Leca-kuler som fyllmasse i fundamentet. 
Med seg har han arbeidsleder Rune Hoven fra den landsdekkende prosjektutvikleren og entreprenøren HENT AS og anleggsleder Torstein Halle fra den familieeide maskinentreprenøren Brødrene Halle fra Trondheim. 
Trioen er fornøyd med fremdriften i prosjektet: 

  • Når vi bruker Leca-kuler istedenfor pukk går ting betydelig raskere. Vi trenger for eksempel ikke å bekymre oss for at alle rørsystem er sikret med nok isolasjon da kulene tilpasser seg selv rundt de enkelte rørene, forteller Hoven.

Miljøgevinst

I tillegg til tidsaspektet kan også bruk av Leca-kuler gi en betydelig miljøgevinst, forklarer Nornberg: 

  • Leca-kuler gir en unik isolerende effekt. 90 cm med Leca-kuler tilsvarer en isoporisolasjon med tykkelse på 30 cm. Videre har også Leca lettklinker en drenerende effekt som kan gi god gevinst.

Leca lettklinker eller løs Leca og Leca-kuler som det også er kjent som, er et rent naturprodukt med kapillærbrytende egenskaper, noe som betyr at de ikke suger til seg vann.
Stjørdal i Nord-Trøndelag er en kommune i vekst. For å sikre et tilstrekkelig undervisningsareal for fremtidige elevkull besluttet et enstemmig kommunestyre i fjor høst å utvide en av kommunens fire barneskoler.

 

Fakta: Byggeprosjektet Fosslia barneskole

Det nye tilbygget ved Fosslia skole, ca. en kilometer nordøst for Stjørdal sentrum, vil ha en grunnflate på 855 m2 og ha to etasjer. Tilbygget er beregnet å koste mellom 50 og 60 millioner og representerer et betydelig økonomisk løft for Stjørdal kommune. Med den nye skolefløyen vil Fosslia skole ha plass til tre klasser på hvert trinn mot to klasser slik det er i dag. Tilbygget skal etter planen stå ferdig i november.

Det aktuelle planområdet hvor nybygget skal stå er på totalt 55 dekar, hvorav selve byggeområdet utgjør vel halvparten av arealet. Grunnen planområdet ligger på er klassifisert som marine havavsetninger med et topplag av løsmasser i 1 meters tykkelse over middels fast leire. Planområdet ligger dessuten rett ovenfor en kvikkleirelomme med en vurdert utløpssone på ca 2 km nedover mot sentrum.

I tillegg til en rekke avbøtende tiltak i terreng og nærliggende bekker var det også nødvendig med en lettere fyllmasse i fundamentet for å forhindre forskyvninger og setninger i selve bygget.

Prosjektinformasjon


Fosslia skole

Byggherre: Stjørdal kommune

Entreprenør: HENT AS

Arkitekt: On arkitekter og ingeniører AS

Produkt: Leca Iso 10-20

Volum: Omlag 1000 m3 ble fylt opp med Leca-kuler.
 

 

Please register your details first

Areas of interest