Tilbakefylling

Ved tilbakefylling med Leca lettklinker gir store besparelser og jordtrykket reduseres med opptil 80% i forhold til ved fylling med konvensjonelle masser. 

Leca Lettklinker har egenskaper som løser flere problemer samtidig. Bruk av Leca Lettklinker som lett fyllmasse gir en betydelig reduksjon av horisontalt jordtrykk sammenlignet med bruk av andre typer tilbakefyllingsmasser.


Drenerende og varmeisolerende evne vil dessuten redusere faren for telekrefter, samt at du får en betydelig tilleggsisolasjon av veggen ved å benytte Leca lettklinker.
Ved tilbakefylling med Leca Lettklinker vil jordtrykket reduseres med opptil 80% i forhold til ved fylling med konvensjonelle masser. Tilbakefylling gir store besparelser ved at avstanden mellom avstivende vegger kan økes, og ved at dimensjonene på den aktuelle konstruksjonen/veggen kan reduseres.


Et lag av drenerende masser inntil en vegg skal være minimum 0,2 meter tykt, og avhengig av stabiliteten på bakskråningen vil tykkelsen normalt varierer fra toppen til bunnen av tilbakefyllingen. NB! Det er viktig at bakskråningen er stabil.


I tillegg til drenerende masser på utsiden av veggen skal det benyttes grunnmursplate, f.eks. Platon, og slemming av muren iht. Webers anvisninger for å ivareta fuktsikringen av grunnmuren. En drensledning ved fundamentets underkant er et overløp som trer i funksjon ved en tilfeldig heving av grunnvannstanden eller når grunnen ikke har kapasitet til å ta unna vann som strømmer ned ovenfra.


Leca lettklinker må beskyttes med fiberduk mot inntrengning av finpartikler fra byggegrunnen, og mot jord og steinmasser fra oversiden.

Tilbakefylling

Leca Lettklinker kan blåses på plass rett fra bilen.

 

Tilbakefylling

Avslutning av fiberduk avhenger av stedlig masse.

 

Tilbakefylling

Leca Lettklinker fylt inn mot grunnmur har isolerende og drenerende effekt, samtidig som setningen reduseres og jordtrykket mot veggen blir mindre.

Relaterte dokumenter

Please register your details first

Areas of interest