Kompensert fundamentering

Kompensert fundamentering (masseutskifting) gir en tilnærmet setningsfri direkte fundamentering. 

Setningsproblemer ved fundamentering på dårlig grunn kan unngås ved bruk av Leca Lettklinker. Masseutskifting reduserer eller eliminerer tilleggslaster fra bygningen, og problemer med senere setninger reduseres.

Målet med masseutskiftingen er å unngå tilleggslast på grunnen, slik at det ikke skal oppstå setninger som kan gi skader på den ferdige konstruksjonen.

Kompensert fundamentering

Setningsproblemer ved fundamentering på dårlig grunn kan unngås ved bruk av Leca Lettklinker. Målet med masseutskiftingen er å unngå tilleggslast på grunnen, slik at det ikke skal oppstå setninger som kan gi skader på den ferdige konstruksjonen.

FØR:
Leca Lettklinker blåses inn som erstatning for dårlig masse under bensinstasjon.

ETTER:

Bensinstasjon bygd opp på masse av Leca Lettklinker

Please register your details first

Areas of interest