Frost og telesikring

Telesikring av uoppvarmede konstruksjoner

Kalde konstruksjoner isoleres for å unngå telehiv. Ved fullstendig utskifting av telefarlige masser, eller ved bygging på ikke telefarlig grunn, er det ikke nødvendig å isolere. Delvis utskifting av telefarlige masser reduserer behovet for isolasjon. Typiske kalde konstruksjoner er garasjer, boder, uthus, lagerbygninger, åpen fundamentering, søyler, støttemurer, trapper, veier og plasser.

Leca Lettklinker forhindrer telehiv ved at den telefarlige grunnen under bygget holdes frostfri. Nødvendig utstikk, for å hindre frosten fra å trenge inn fra siden, bestemmes ut fra frostmengde.

Leca murverk har i seg selv relativt god varmeisolerende evne, og gir vesentlig mindre kuldebrovirkning enn betong. En Leca mur kan bryte gjennom varmeisolasjonslaget når fundamentdybden er minst det dobbelte av isolasjonstykkelsen.

 

Frost og telesikring

Diagram for å bestemme nødvendig tykkelse av Leca Iso 10-20 for frostsikring ved gitt maksimal frostmengde og årsmiddeltemperatur for det aktuelle stedet. Klimadata for landets kommuner finnes i Byggforskserien 451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring 2009. Beregningsmessig varmekonduktivitet korrigert for frysemotstand: λd = 0,12 W/mK. Som eksempel vises hvordan man finner nødvendig isolasjonstykkelse 240 mm for et høyereliggende sted i Oslo (Frostmengde 25.000 h˚C, årsmiddeltemperatur 3,5˚C)

Selv om grunnen ikke er telefarlig vil det ikke være bortkastet med markisolering på utsiden av ringmuren, ettersom dette vil bidra til å redusere varmetapet ut fra og under ringmuren. Det henvises for øvrig til SINTEF Byggforsk Byggdetaljblad 521.112 i Byggforskserien.

 

Telesikring

Murt garasje med uteplass

 

Frostmengde h˚C Utstikk (b)
10 000 0,50 m
20 000 0,75 m 
30 000 1,00 m 
40 000 1,25 m

Utstikkets størrelse, b(m)

 

Leca telesikring

Frostsikring av ringmur med nødvendig utstikk (b) for markisolering. B = b+0,5 m.

 

Relaterte dokumenter

Please register your details first

Areas of interest