Drenering

Drenering er planlagt utslipp av vann eller luft. I konstruksjon blir det etablert avløp for å lede vann bort fra bygninger slik at det ikke kommer fukt inn i bygningene.
Avløp for luftutslipp er etablert for å fjerne forurenset luft og radon slik at den ikke trenger inn i bygningen og gir et dårlig inneklima.

Leca® lettklinker kan brukes til følgende dreneringsløsninger:

  • Leca® veggavløp
  • Leca® omkrets avløp
  • Leca® avløpsdrenering
  • Leca® ventilasjonsdrenering
     

Leca® produkter

Den viktigste egenskapen for et drenmateriale er permeabilitet.

Permeabiliteten til et materiale beskriver hvor lett vann eller luft kan strømme gjennom materialet. Jo større permeabilitet, desto raskere strømmer vannet eller luften gjennom materialet. Et grovt, enkeltkornet materiale som Leca® 10–20 har stor permeabilitet, så det drenerer godt.

Leca® 10-20 er et opplagt valg for løsningene avløp og innsettingsavløp, men kan også brukes til veggavløp som kombinert avløp og varmeisolasjon.

Leca® 10-20 belagt brukes i ventilasjonsavløp, som oftest er bygd inn i terrengdekket, der kapillærbrytende egenskaper er avgjørende for valg av produkt.

Leca® dreneringsplater er ideelle for veggavløp når du ønsker en dimensjonalt stabil løsning, f.eks. på utsiden av isolasjonsplater.

Dræn
 

Leca® veggavløp

En veggavløp er plassert på utsiden av kjellervegger eller vegger mot bakken og leder vannet bort fra veggen.

Leca® 10-20 kan brukes som en kombinert drenerings- og varmeisolerende løsning for både nybygg og renovering. Les mer om prinsippet under "Utvendig etterisolering av kjellervegger"

Leca® dreneringsplater er en dimensjonsstabil løsning som kan brukes på utsiden av isolasjonsplater, der de leder vannet bort fra isolasjonen.

 

Leca® omkrets avløp

Leca® perimeteravløp brukes langs fundamenter for å avlede vann slik at sokkelen ikke står i vann og absorberer fuktighet.

I tillegg til de gode dreneringsegenskapene, gjør den lave vekten til Leca® 10-20 det enkelt å håndtere og installere produktet.

Indskudsdræn

Leca® avløpsdrenering

Sett inn avløp er et avløp i dobbel konstruksjon, der vannet som trenger inn i det ytre skallet føres bort før det når det indre skallet. Løsningen brukes ofte i forbindelse med konstruksjon i nærheten av vann eller når man bygger under grunnvannsbordet.

Leca® 10-20 mm er et effektivt dreneringsmateriale som tåler belastningen fra både bygninger og jordtrykk, og det er også et termisk isolasjonsmateriale. Leveringen med blåser gjør løsningen spesielt attraktiv, da du ikke trenger mye plass for å kunne installere den.

Dobbelte betonggulv og vegger med Leca® 10-20 som mellomløp, sammen med et effektivt dreneringselement i bunnen, vil forhindre vann i å komme inn i bygningen.

 

Leca® ventilasjonsdrenering

Ventilasjonsavløp brukes til å avlede skadelige røyk fra konstruksjon på forurenset grunn og blir ofte bygget inn i terrengdekket, da denne konstruksjonen har kontakt med bakken.

Den store luftgjennomtrengeligheten i Leca® 10 - 20 belagt betyr at du bare kan ventilere store mengder luft med enten passiv eller aktiv sug.

I tillegg til dreneringsegenskapene, bidrar Leca® 10-20 belagt også til konstruksjonen ved å være et varmeisolerende materiale, et kapillærbrytende lag, og deretter oppfyller de kravene i DS 430 for sidestøtte / påfylling av kloakk og avløpsrør i plast.

Vanngjennomstrømming i Leca® produkter

Luftgjennomtrengelighet for forskjellige Leca®-produkter er målt ved Dansk Teknologisk Institutt, og basert på disse målingene kan vanngjennomstrømmen beregnes:

  Vanngjennomstrømning m3/min
Leca® 10-20 17,5
Leca® Beton 1:8 3,9
Leca® Blokke 1,3

 

Vanngjennomstrømningen beregnes der permeabilitet og strømningshastighet passer sammen, og lagtykkelsen til Leca®-laget har derfor ingen betydning for dreneringseffekten ettersom større tykkelse automatisk gir større trykkforskjell.

Please register your details first

Areas of interest