Jordtrykksreduksjon

leca

 

Jordtrykk mot en kjellervegg
Med jordtrykk mot en kjellervegg med tradisjonelle masser og med Leca Lettklinker som tilbakefylling vil man få redusert jordtrykket mot veggen betraktelig. Med Leca i tilbakefyllingen minsker faren for sprekker, skader eller i verste fall at veggen kollapser.

Jordtrykk mot en støttemur
Den antydede reduksjonen i jordtrykk med Leca som tilbakefyllling mot støttemur er betraktelig i forhold til tradisjonelle materialer. Dette tilsier at en slankere konstruksjon kan benyttes og vil redusere kostnadene.

Jordtrykk mot en segmentell støttemur
Jordtrykk mot en segmentell støttemur med den samme tilbakefyllingen vil arte seg på sammen måten som på den hele støttemuren. Den oppdelte støttemuren vil imidlertid ta i mot jordtrykket på en annen måte. Denne veggen kan kollapse i den nedre delen på grunn av strukturen i muren. Ved å kombinere Leca med jordarmering vil man ha en god løsning. På den måten kan tilbakefyllingen gjøres høyere med tilstrekkelig kapasitet.

Jordtrykk mot et brofundament og pæler
Jordtrykk mot et brofundament og pæler, med og uten Leca som tilbakefylling: Jordtrykksreduksjonen grunnet lettfyllingen vil påvirke pælene. Dette reduserer faren for at pælene bøyes og tillater slankere pæler som reduserer kostnadene.

Please register your details first

Areas of interest