Uterom på tak og andre bruksarealer

Lecaens innebygde fordrøyningsevne kan brukes i samspill med attraktive oppbygninger av takhager og andre friluftsarealer.

Det er mulig å bygge et frodig og fordrøyende uterom med vegetasjon og gangstier for eksempel på taket eller over parkeringskjellere. Dermed økes verdien av eiendommen sammen med kapasiteten for lokal håndtering av regnvann.

Regnvannet lagres i knust Leca og slippes langsomt ut i avløpet. Alle nybygg bør planlegges med tanke på hvilken rolle tak og uterom skal ha som klimatilpasnings -tiltak.

Et riktig utformet uterom bidrar positivt til fordrøyning av vann og reduserer betydelig lokal flomrisiko

Uterom overvannshåndtering

Please register your details first

Areas of interest