Filtrering og biofiltrering

Leca lettklinker er velegnet til rensing av regnvann på grunn av en svært porøs struktur og et stort overflateareal.

Leca binder fysisk, biologisk eller kjemisk både løse og faste partikler, nettopp på grunn av den spesielle strukturen og den store tilgjengelige overflaten.

Ekspandert leire har lenge vært brukt til vannrensing og har god motstandsevne mot tilstopping. Lokalmiljøet kan dermed beskyttes ved at forurensingen fjernes og uskadeliggjøres slik at stoffene ikke ender hos lokale resipienter.

Leca lettklinker som filterløsning har lave driftsomkostninger og lang levetid.

Filtrering av overvann

Please register your details first

Areas of interest