Error message

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in Drupal\Component\Utility\Html::escape() (line 424 of core/lib/Drupal/Component/Utility/Html.php).

Permeable overflater

Bruk av permeable og semipermeable overflater er blitt en velprøvd løsning for regnvann. Gressmatter og belegningsstein er gjennomtrengelige overflater som kan tilpasses tett bebygde områder, og krever ikke ekstra plass.

Leca lettklinker er et velegnet underlag for permeable og semipermeable overflater som kan fungere som gangvei, parkeringsplass og rekreasjonsområder. Leca lettklinker vil øke overflatens samlede dreneringsevne og forsinke den totale avrenningen fra arealet.

Leca har høy knusemotstand og reduserer risikoen for setninger.

Leca overvannshåntering