Grøfter og svaler

Leca lettklinker er egnet som fordrøyende og filtrerende masse i grøfter og svaler. Løsningene er veletablerte tiltak mot flom, med meget høy vannkapasitet, og kan enkelt plasseres langs veier og gangstier.

Grøfter og svaler kan bestå av et lag med vegetasjon, en permeabel fylling av Leca, og om nødvendig et drensrør. Løsningene er fleksible og kan designes efter behov for fordrøyning, magasinering, infiltrasjon eller vannrensning.

Grøfter og svaler kan kobles sammen med andre lokale tiltak for håndtering av overflatevann.

Grøfter og svaler

Please register your details first

Areas of interest