Regnbed

Et regnbed er i essensen en fordypning i terrenget, vanligvis dekket av variert vegetasjon og beplantning. Hovedfunksjon er å lede ned regnvann fra omkringliggende områder, fortrinnsvis overflatevann fra tak, veier eller andre impermeable flater. Dette vannet blir deretter håndtert på en mer bærekraftig måte, med fokus på å redusere overflatevannsmengden og lette trykket på det tradisjonelle avløpssystemet.

Leca som underlag/ drenslag i et regnbed sikrer høy kapasitet for vann, og fremmer fordrøyning og infiltrasjon av større vannmengder.

I tillegg vil mye av vannet fordampe og tas opp av plantene. Et regnbed kan tilpasses ulike landskap og byareal, og er et estetisk bidrag til nærmiljøet.

Fordeler med Leca® lettklinker i regnbed

Høy vannkapasitet: Leca har en imponerende evne til å holde på vann, og dermed sikrer det at regnbedet kan håndtere betydelige mengder vann uten overvannsproblemer.

God drenering: Den porøse strukturen til Leca tillater effektiv drenering av overskuddsvann, noe som er avgjørende for å unngå vannansamlinger og potensielle skader på planter.

Holdbarhet: Leca er et holdbart materiale som tåler værforholdene godt over tid, noe som gjør det ideelt for utendørsapplikasjoner som regnbed

 

Naturlig fordrøyning og infiltrasjon

Regnbedet gir en plattform for naturlig fordrøyning og infiltrasjon av vann. Mens Leca® lettklinker sikrer at vannet fordeles jevnt og infiltrerer i jorden, tillater vegetasjonen i regnbedet ytterligere absorpsjon og fordampning av vannet. Dette bidrar til å redusere belastningen på lokale avløpssystemer, forbedre jordens struktur og støtte veksten av sunt planteliv.

Regnbedd

Please register your details first

Areas of interest