Error message

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in Drupal\Component\Utility\Html::escape() (line 424 of core/lib/Drupal/Component/Utility/Html.php).

Regnbedd

Et regnbed er en fordypning i terrenget dekket av vegetasjon og beplantning. Regnvann fra omkringliggende arealer ledes ned i regnbedet for å redusere mengden overflatevann og dermed avlaste avløpet.

Leca som underlag/ drenslag i et regnbed sikrer høy kapasitet for vann, og fremmer fordrøyning og infiltrasjon av større vannmengder.

I tillegg vil mye av vannet fordampe og tas opp av plantene. Et regnbed kan tilpasses ulike landskap og byareal, og er et estetisk bidrag til nærmiljøet.

Regnbedd