Regnbedd

Et regnbed er en fordypning i terrenget dekket av vegetasjon og beplantning. Regnvann fra omkringliggende arealer ledes ned i regnbedet for å redusere mengden overflatevann og dermed avlaste avløpet.

Leca som underlag/ drenslag i et regnbed sikrer høy kapasitet for vann, og fremmer fordrøyning og infiltrasjon av større vannmengder.

I tillegg vil mye av vannet fordampe og tas opp av plantene. Et regnbed kan tilpasses ulike landskap og byareal, og er et estetisk bidrag til nærmiljøet.

Regnbedd

Please register your details first

Areas of interest