Kunstgressbaner

Leca Lettklinker har etter hvert blitt et av de mest benyttede alternativer for drens- og frostsikring av kunstgressbaner. Ved bruk av dette materialet til kunstgressbaner får man i tillegg en kompenserende effekt der det er dårlige grunnforhold. Under slike forhold vil Lecaen dermed ha en utjevnende effekt som også over tid innfrir kravet til jevn overflate på kunstgressbanen.

Leca Lettklinker legges ut som et drens- og frostsikringslag direkte på traubunnen på kunstgressbanen. Avhengig av den lokale frostmengden vil tykkelsen av dette laget variere fra ca. 20 til 30 cm. Behovet for fiberduk under Lecaen må vurderes i forhold til underliggende masser.

Før du legger Lecaen på kunstgressbaner legges en fiberduk før et bærelag på 20 cm med forkilt pukk (fraksjon 4 - 63 mm). Bærelag på 15 cm er også benyttet, men dette må da legges ut med beltemaskin. Fiberduken skal forhindre transport av finstoff ned i Lecamaterialet og sikre isolasjons- og drensegenskapene over tid. Over bærelaget legges et avrettingslag i tykkelse 2 - 3 cm (fraksjon 0 - 8 mm). Det stilles strenge krav til massene som benyttes til bærelag og avrettingslag da ferdig avrettet overflate både skal oppfylle kravet til overflateavvik (+/- 8 mm på 4 m rettholt), være godt vanngjennomslippelig og samtidig ha god fasthet etter avretting.

Kunstgressbane

Hvorfor Leca lettklinker i kunstgressbaner?

  • Alt-i-ett løsning, kombinerer drenering og frostsikring i en operasjon på kunstgressbaner.

  • Moderat tilleggslast på eventuelt underliggende bløte masser, med tilhørende reduserte deformasjoner og setninger

  • Høy drenerende effekt gir tørre og fine kunstgressbaner under alle værforhold

  • Enkel og rasjonell utleggings- og komprimeringsprosedyre, gir meget god fremdrift

  • Lav egenvekt med tilhørende høy transportkapasitet gir redusert anleggstrafikk på kunstgressbanene

  • Mulighet for blåsing av materialet • Større volumer kan leveres direkte med båt

  • Sugedren kan utelates som følge av materialets drensegenskaper

 

Please register your details first

Areas of interest