Kvalitetskontroll

Forutsatt at pakningsstøtter er på plass, er Leca lettklinker lett å levere og tilstrekkelig komprimering er lett å oppnå. Hvis det av en eller annen grunn anses som ønskelig å deretter kontrollere graden av pakking av lettklinker i en eksisterende eller utført fylling, kan en av følgende metoder brukes.

Nivåkontroll

Med kunnskap om et fyllingsvolum etter balansering kan den teoretiske mengden sammenlignes med den fylte mengden. Dette er en enkel og rask måte å kontrollere at forventet grad av pakking er oppnådd. Metoden forutsetter at volumreduksjon til en viss grad på grunn av noe annet enn pakking kan utelukkes (f.eks. Ved å sammenligne synlighetskurven før og etter pakking).

Statisk platelast

Denne metoden, med måling på de ubundne lagene på toppen av lettklinkene, kan med fordel brukes, da den også gir svar på pakking av de ubundne lagene. Normalt brukes en plate med en diameter på 300 mm. Vår erfaring viser at platelasting direkte på lettklinker bør unngås. I en slik test er det viktig at det er støttefylling eller annen vekt rundt måleplaten som motvirker skjær i materialet.

LEHA-metoden

Dette er en feltmetode for kontrollert prøvetaking i lettklinkefylling. En sylinder med kjent volum senkes ned i fyllingen (maks. 75 cm), og en prøve kan tas ut. Egenskaper som kornkurve, tetthet og grad av pakking i fyllingen kan deretter kontrolleres.

Leveranse

Les om leveransemetoder

Utlegging

Les om installasjon og utlegging

Referanser

Ulike referensprojekt der Leca Lettklinker har vært en del av løsningen.

Referanser

Please register your details first

Areas of interest