Fort og sikkert med blåsing av Leca Lettklinker

 Fredrik Hansen blåser løs Leca på plass

På begge sider av Oslofjorden bygger Statnett to nye muffestasjoner (*) for ilandføring av sjøkabler. De til sammen fire stasjonene ligger på Filtvedt på Hurumlandet og på Hvitsten i Vestby. Stasjonene skal erstatte eldre stasjoner som fases ut. Her blir sjøkabelen gjort om til høyspent lufttrekk.

  • Vi har høye vegger på muffestasjonene uten at de har noen ekstra støtte. Det blir stort spenn på veggen og vi trengte et materiale som reduserte trykket på veggen, forteller Vebjørn Nørstebø Undebakke i NCC Norge AS.

Ulendt
Muffestasjonen ligger i et ulendt terreng ned mot Oslofjorden. Det finnes allerede to stasjoner i området, mens den tredje er bygget i en ny fjellskjæring.

  • Vi kunne ikke brukt andre masser for å fylle opp bak veggen. Å blåse inn Leca på denne måten er den raskeste og enkleste måten å gjøre det på. Vi kommer ikke til med maskiner bak stasjonen, forteller han.

Bilen med Leca lettklinker ble rygget ned til anlegget og slanger dratt ut. Riggkostnad og -tid er minimal.

  • Vi er presset på tid for å bli ferdig og har ikke anledning til å bruke mye tid på rigging. Dette er en mest effektive måten vi kunne gjort det på, sier han.  

Bra HMS


Ved siden av at blåsingen av lettklinkeren er effektiv, påpeker Undebakke at det har en gevinst i forhold til HMS.

  • Andre måter å fylle bak veggen på ville krevd mer rigging og kanskje transportbånd som ville gått over hodet på folk som jobber på anlegget. Nå slipper vi det og reduserer risikoen betraktelig, sier han. 

Det er første gangen han har brukt Leca lettklinker på denne måte, og han ble overrasket over hvor enkelt det var.  

  • Det fungerer veldig bra, ikke minst på steder hvor det er vanskelig å komme til med maskiner og utstyr, sier Vebjørn Undebakke i NCC. 

(*) Muffestasjon er en stasjon hvor sjøkabler og luftledninger kobles sammen, som er beskyttet av et murbygg. (kilde: statnett.no)
 

Prosjektinformasjon


Muffestasjon Oslofjorden

Byggherre: Statnett

Entreprenør: NCC Norge AS

Leca-produkter: Leca Iso 10-20

Se film fra prosjektet: https://youtu.be/8IfimEsbkws

Please register your details first

Areas of interest