Produktegenskaper

Leca Lettklinker, også kjent som løs Leca og Leca kuler, er utgangspunktet for alle Leca-produktene. Kulene er et rent naturprodukt av ekspandert leire. De er både varmeisolerende og drenerende samtidig som de har kapillærbrytende egenskaper (som betyr at de ikke suger vann).

De tåler fukt, frost og kjemikalier og gir ikke grobunn for sopp og råte eller skadedyr som maur, mus eller rotter. Dessuten er de lette. De veier bare ca. 20 % av vanlige jordmasser og gir sterkt redusert jordtrykk.

Materialets bestandighet mot kjemikalier kan sammenlignes med hardbrent tegl og glass, og det er både frostsikkert og ubrennbart. Det unike ved materialet er den gunstige kombinasjonen av isolerende, drenerende og kapillærbrytende egenskaper i ett og samme produkt.

Miljøvennlig
Leca Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke forurenser eller på andre måter skader balansen i naturen. Leca inneholder ingen miljøgifter eller andre helse- eller miljøfarlige stoffer.

Produktegenskaper

Produktbeskrivelse

Leca Lettklinker er kuler av brent ekspandert leire (LECA er forkortelse for Light Expanded Clay Aggregate). Leiren tørkes og brennes i store rotérovner, og ekspanderes ved ca. 1.200o C. Sluttproduktet blir keramiske kuler av ekspandert leire med et hardt skall og en indre struktur med små luftfylte celler. Til bruksområder omtalt i denne brosjyren er det i første rekke aktuelt med Leca Lettklinker 0-32 mm, men også Leca Iso 10-20 som er et spesialprodukt for isolasjon.

Leca Lettklinker 0-32 mm benyttes primært som lett fyllmasse, og er samtidig drenerende, isolerende og har kapillærbrytende effekt. Kornfordelingen ligger hovedsakelig mellom 4 og 16 mm (som velgradert grus), og innholdet av finstoff er meget lavt. Tørr densitet: 275 kg/m3 ±15 %.

Leca Iso 10-20 har de samme bruksområdene som 0-32 mm, men har gunstigere verdier for romvekt og isolasjonsevne. Tørr densitet: 245 kg/m3 ± 15% . Denne er coated og kan også blåses.

 

Egenskaper:

 • Varmeisolerende, drenerende og frostsikkert
 • Keramisk materiale som tåler fukt, frost og kjemikalier
 • Motstandsdyktig mot sopp, råte, skadedyr og kjemikalier
 • Lav vekt, veier bare 25 % av vanlige jordmasser og gir sterkt redusert jordtrykk
 • Effektive leverings- og utleggingsmetoder gir meget gunstig totaløkonomi
 • Skånsomt mot natur og omgivelser som følge av mindre trafikk og mindre massehåndtering enn   ved tradisjonelle fyllmasser
 • Brannsikkert
 • Minimal oppdrift
 • Enkel komprimering
 • Industriell fremstilling gir jevn kvalitet
 • Rent naturprodukt, inneholder ikke skadelige stoffer eller gasser

Please register your details first

Areas of interest