Blåsing - et miljøvennlig valg

Løs Leca kan blåses direkte på plass, samme hvor kronglete og ulendt tomt du har. Dette gjør det til en rask og effektiv løsning. Men det er også et godt og miljøvennlig valg, ikke minst ved rehabilitering. Blåsebilen kan ta opptil 90 m3 pr last. Det gir mindre trafikk og mindre massehåndtering enn ved tradisjonelle fyllmasser, og skåner derved naturen. Én blåsebil med Leca tilsvarer 10 biler med pukk. På byggeplassen betyr dette et bedre arbeidsmiljø. I tillegg til at veiene belastes langt mindre med trafikk, støy og forurensning.


Sparer tid og kostnader
Vi våger påstanden at blåsing av løs Leca er den mest effektive leveranseformen som finnes. Det finnes knapt noe materiale som kan leveres raskere, og derved blir dette også en svært kostnadseffektiv løsning. Løs Leca’en kan leveres rett fra bil med blåseaggregat, og med en kapasitet på ca. 50 m3 pr time. Du får varene levert akkurat der de skal ligge, bortimot ferdig komprimert. 

Blåsing sparer arbeid på byggeplassen
Når du blåser Leca, har du ikke behov for byggekran eller lagerplass, du slipper arbeidet med lossing av lastebiler og har ikke behov for interntransport på byggeplassen. Blåsing gir selvfølgelig også langt mindre løfting og er derfor også god HMS. Det blir heller ikke materialsvinn. 

Null emballasje
Tomemballasjer er et miljøproblem, mens løs Leca levert som blåsing er fullstendig emballasjefritt. En blåsebil på 90 m3 erstatter altså 90 kubikksekker. Eller hele 1.800 50 liters plastsekker.

Leca Lettklinker kan blåses 60 meter horisontalt og 25 meter vertikalt. Derfor kan lastebilen stå langt unna byggeplassen, slik at du slipper å transportere tunge materialer over tomta og unngår dermed å ødelegge den. Bruk av løs Leca gir lite tilleggslast på underliggende masser, med reduserte deformasjoner som resultat. 

Alt dette gjør at Lecas produkter bidrar til enklere, mer komfortable og effektive arbeidsprosesser. Det sparer de ansatte på byggeplassen og gir dem et bedre arbeidsmiljø.

Please register your details first

Areas of interest