Tekniske materialegenskaper

Tekniske materialegenskaper

 

 

Lett ekspandert leire – Leca® Lettklinker – er et sterkt granulært keramisk materiale med indre luftfylte porer. Leire pelleteseres, tørkes og ekspanderes i en roterende ovn ved temperaturer mellom 1100°C og 1200°C.

Resultatet er kuler av Leca® Lettklinker i størrelse 0-32 mm som deretter siktes til i ulike fraksjoner med ulike egenskaper.   Geotekniske applikasjoner

Leca® lettklinker til geotekniske applikasjoner har tørr bulkdensitet tilsvarende 15-20% av konvensjonelle friksjonsmaterialer.

Lettklinkermaterialer for geotekniske applikasjoner skal CE-merkes i hht EN 13055-2 (Lightweight aggregates for bituminous mixture and surface treatments and for unbound and bound applications). Egenskaper for Leca® Lettklinker Iso 10-20 i geotekniske applikasjoner
 

Egenskap Prøves i hht Deklarert verdi Enhet
Tørr bulkdensitet EN 1097-3 245 +/- 15% kg/m3
Partikkeldensitet EN 1097-6 430 +/ - 15% kg/m3
Kornstørrelse EN 933-1 8-20  mm
Underkorn/Overkorn EN 933-1 ≤15/≤10 % vekt
Kornform   Avrundet  
Volumbestandighet EN 13055-1 Bestandig  
Frostbestandighet EN 13055-2 Bestandig  
Varmekonduktivitet EN 14063-1 <0,11 W/mK
Vannpermeabilitet   >10-3 m/s
Brannegenskaper   Euroclass A1  
Kompressibilitet og trykkfasthet      
10% deformasjon CS (10) EN 13055-2 > 800 kPa
2% deformasjon CS (2) EN 13055-2 > 300 kPa
Kryp (200kPa 24 timer) EN 15732:2012 < 0,5 %
Syklisk (dynamisk) last (120kPa) etter 2 000 000 sykler EN 15732:2012 < 1,0  %

 

Karakteristiske verdier for dimensjonering med Leca® Lettklinker Iso 10-20 

 

Volumreduksjon ved komprimering 10 - 12 %
Beregningsmessig tyngdetetthet (tørr inkl. komprimering) 4,0 kN/m3
Dimensjonerende beregningsmessig tyngdetetthet: over grunnvannsnivå 4,0 kN/ m3
Beregningsmessig tyngdetetthet, lang tid, permanent under vann 7,0 kN/ m3
Friksjonsvinkel 35°
Kohesion, c’ peak 0 kN/m²
Design stress * 150 kPa
Ekstern porøsitet (1097-3) 40-50%
   

Please register your details first

Areas of interest