Grønne tak er dekorative, naturlige oaser i et ellers grått bybilde, men det handler om mye mer enn bare planter på et tak. Det er moderne og miljøvennlige løsninger for lokal håndtering av overvann, og ifølge en ekspert har grønne tak basert på Leca et stort potensiale til å beskytte byene våre fra flom. 

Trenger DU informasjon, råd og vink om grønne tak og overvannshåndtering, så kontakt en av våre eksperter.


I løpet av de siste årene har det blitt mer vanlig med tunge regnskurer, styrtregn og overvann. I Europa opplever vi økt frekvens av disse fenomenene og særlig er overvann etter mye regn et problem, da belastningen på kloakk og avløp øker voldsomt. Dette har store konsekvenser for menneskene som lever i store, tettbygde byer. 

Det gjøres nå stadig mer for å håndtere overvann i byene, og grønne tak er i ferd med å bli en populær løsning. Enkelt forklart er et grønt tak nettopp det – et tak dekket med vegetasjon. Og i følge en ekspert er det gode grunner for at det er så populært. 

- Et grønt tak er ikke bare et tak med planter på. Det er en utmerket, moderne og miljøvennlig måte å skape sunnere og mer motstandsdyktige bymiljøer, sier Jaran Raymond Wood, R&D manager i Leca International.

Jaran Wood i Leca (t.v.) og Vladimir Hamouz, PhD-studenten på forskningsprosjektet på Høvringen ved NTNU.

 

Løser problemet der regnet først faller

 

- Når regnet faller, treffer det takene først. Derfor er de en logisk barriere i kampen mot overvannsproblemer, sier Wood og peker på hovedformålet med et tak dekket av planter: å sikre lokal overvannshåndtering.

- I moderne tid er hovedformålet til grønne tak potensialet for magasinering og fordrøying av regnvann under stormer.  Med et grønt tak vil en stor andel av regnet som treffer taket suges opp av jorden, og dermed aldri nå bakken og avløpet. Wood forteller også at ved å tilsette Leca lettklinker i underlaget under plantene og jordlaget, blir fordelene enda flere.

– Ved å bruke Leca i byggingen av grønne tak for overvannshåndtering, øker du takets potensial. I stedet for å bygge et tak der regnet "bare" blir holdt tilbake av planter og jord, vil et tak med Leca ha bedre fordrøyning, siden Leca kan holde på vann tilsvarende halvparten av sitt eget volum i 1,5 timer. Derfor er Leca-baserte grønne tak et utmerket valg for fordrøyning og magasinering av vann, sier han. 

 

Grønne tak i Bjørvika

I Bjørvika i Oslo har kommunen satt som krav at halvparten av byggene skal ha grønne tak. – For oss som jobber med tak er løs Leca veldig bra å jobbe med, sier Jostein Sundby i Vital vekst.

Park på taket

På nye Horisont kjøpesenter i Åsane utenfor Bergen anlegger de en 11 mål stor park på taket.

Eksempler fra flere land


Og Leca-baserte grønne tak er allerede en populær måte å bygge grønne tak på. Da det skulle bygges en grønn takhage på toppen av et parkeringshus i København i 2011, ble Leca brukt for å forbedre dreneringseffekten. Også i et prosjekt for å restaurere et havneområde i Liverpool i 2007 og 2008 ble det brukt Leca. Et fleretasjers parkeringshus og flere butikker ble bygget under et eksisterende grøntområde. For å bevare grøntområdet og forbedre overvannshåndteringen falt valget på et Leca-basert grønt tak. I Mölndal i Sverige bygde PEAB et grønt tak som binder sammen to boligblokker og fungerer som felles oppholdssted for beboerne.   

 

Fantastiske, grønne bivirkninger


I tillegg til å være en utmerket løsning for overvannshåndtering, har grønne tak en rekke andre fordeler. En av de grønne bivirkningene er muligheten for å skape attraktive grønne lunger i bybildet som fortrinnsvis bør være tilgjengelige for innbyggerne. Et grønt tak kan være en måte å bringe naturen, og dermed et større biomangfold, inn i byen. Flere planter skaper bedre forhold for dyr og insekter. Og det er veldig viktig både for miljøet og for økosystemet vi er en del av. 

Takene har også en positiv innvirkning på den såkalte varmeøy-effekten, som gjør at større byer får en høyere gjennomsnittstemperatur enn landsbygda rundt på grunn av befolkningstettheten og de store mengdene stein og asfalt. Som et resultat går kostnadene og energiforbruket forbundet med luftkondisjonering opp og flere innbyggere føler seg ukomfortable. Dette er problemer som kan løses ved å bygge grønne tak, for de levende plantene gir skygge og hindrer at de harde overflatene absorberer like mye varme.

Dette er bare noen av fordelene ved å bygge Leca-baserte grønne tak, og de viser tydelig at det er en egnet, bærekraftig løsning for mange typer bygg. Les mer om Leca-baserte grønne tak, og se eksempler på hvor enkelt det er å legge ut Leca, på nettsidene våre.

 

Fakta om grønne tak 

 

  • Et grønt tak er en levende overflate med planter som vokser i et underlag på taket av en bygning.
  • Det skilles mellom ekstensive og intensive grønne tak. 
  • Ekstensive tak er den vanligste løsningen og har svært tynne lag med jord, planter som tåler tørke og krever lite eller ikke noe vedlikehold. 
  • Intensive tak har et mye tykkere lag med jord og ser mer ut som en vanlig hage med trær og busker.

Brosjyrer om overvannshåndtering

Please register your details first

Areas of interest