BREEAM-NOR v6.0, Miljøklassifisering av Leca® Lettklinker

BREEAM-NOR er et omfattende miljøsertifiseringssystem for byggebransjen og er blitt et kjent rammeverk for kvalitet og bærekraft. Med følgende informasjon vil vi vise til hvordan Leca®-produkter passer inn i prosjektets sertifisering i henhold til relevante kategorier og emner i BREEAM-NOR v6.0. Her kan du lese mer om hvordan våre materialer kan benyttes til å oppnå poeng i BREEAM-prosjekter og om Leca Norges fokus på miljø og bærekraft.

BREEAM-NOR v6.0, Miljøklassifisering av Leca® Lettklinker

Leca® Lettklinker er et byggemateriale bestående av granuler av ekspandert leire; et sterkt, lett og porøst keramisk materiale. Lettklinker har mange bruksområder, deriblant innen geotekniske applikasjoner som kompenserende masser for dårlige grunnforhold. Eksempler på formål er lett tilbakefyllingsmasse, frostisolasjon og jordtrykksreduksjon. Gjennom de 75 år Leca® Lettklinker er blitt laget i Norge, har millioner av kubikkmeter blitt lagt ut for å sikre bygg, vei og jernbane mot dårlig grunn og det nordiske klimaet. I tillegg er Leca® Lettklinker et veldokumentert materiale til klimatilpasning og overvannshåndtering, f.eks. til drenering, fordrøyning, infiltrasjon og i blå-grønne konstruksjoner. Leca® Blokker er lette murblokker av Leca-kuler bundet sammen av sement, med lav vekt, høy isolasjonsverdi og god lyddemping.

BREEAM-NOR kategori: Ledelse (MAN)

Livssykluskostnader og levetidsplanlegging - Skape verdi for hele byggets livsløp ved å bruke livsykluskostnader (LCC) til å forbedre design, produktvalg, samt vedlikehold og driftsbehov og rette fokus på lønnsomhet i bærekraftige bygg.

Les mer
Livssykluskostnader og levetidsplanlegging

BREEAM-NOR kategori: Materialer (MAT)

Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagassberegninger Anerkjenne og oppfordre til bruk av byggemateriale med lav miljø- og klimapåvirkning gjennom hele byggets livsløp.

Les mer
Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagassberegninger

BREEAM-NOR Kategori: Energi (ENE)

Energieffektivitet - Anerkjenne og oppfordre til bygg med minimalt energiforbruk i driftsfasen gjennom god utforming

Les mer
Energieffektivitet

BREEAM-NOR Kategori: Helse og innemiljø (HEA)

Termisk komfort - Sikre tilfredsstillende termisk komfort gjennom prosjektering og valg av nødvendige betjeningsinnretninger for å opprettholde et behagelig termisk miljø for bygningsbrukerne.

Les mer
Kategori: Helse og innemiljø

BREEAM-NOR Kategori: Arealbruk og økologi (LE)

Økologisk endring og forbedring - Forbedre de økologiske kvalitetene på utbyggingsområdet for å understøtte lokale, regionale og nasjonale prioriteter.

Les mer
Arealbruk og økologi

Leca® og innovasjon       

Leca® har en lang historie i Norge og har alltid hatt et nært samarbeid med universiteter og den kulturelle arena. Vi har utført et stort antall forsknings- og pilotprosjekter i samarbeid med mange offentlig og private organisasjoner. Hensikten har ofte vært å utprøve nye produkter og innovasjoner, samt gi mulighet til bransjen å nyttiggjøre seg våre løsninger. Når vi utfører prosjekter vi er stolte av, publiserer vi artikler i vårt magasin BUILD. Her kan du lese om hvordan Leca International utmerker seg på den industrielle, kulturelle og akademiske area. Og vi kan vise til mange varierte applikasjoner for Leca® Lettklinker; alt ifra lettbetongblandinger for reduksjon av mengden CO2-intensiv betong, til hvordan lage trygge drikkestasjoner for bier.

Les mer om våre innovasjoner i Leca-magasinet BUILD

 

Leca Norge AS er medlem av Startbank:

Start Bank logo

 

Please register your details first

Areas of interest