BREEAM-NOR Kategori: Helse og innemiljø (HEA)

Hea 03 Termisk komfort
Sikre tilfredsstillende termisk komfort gjennom prosjektering og valg av nødvendige betjeningsinnretninger for å opprettholde et behagelig termisk miljø for bygningsbrukerne.

Løsning med Leca®
God isolasjonsevne er viktig for både for termisk komfort og miljøet. Leca® Isoblokker er sandwichblokker som isolerer og har høy motstand mot varmeoverføring. Isoblokker har en kjerne av PUR-skum, som er et av de beste isolasjonsmaterialene vi kjenner i dag. Leca® Isoblokker har Teknisk Godkjenning fra SINTEF (TG 2052).

 

 

   Teknisk godkjenning

 

Hea 05 Lydforhold
Sikre at bygget gir et hensiktsmessig akustisk miljø som er behagelig for byggets brukere.

Løsning med Leca®
Leca® Blokker har gode støyreduksjonstall og høy luftlydisolasjon. Blokkene hindrer lydgjennomgang mellom etasjer, rom og boenheter. Leca-vegger er lydabsorberende grunnet sin flatevekt og indre demping. Innvendige Leca-vegger brukes derfor som absorberende flate for å senke etterklangstid. Leca-blokker har egen Teknisk Godkjenning fra SINTEF (TG 2032) som beskriver luftlydisolasjon.

 

 

   Teknisk godkjenning

 

Please register your details first

Areas of interest