BREEAM-NOR kategori: Ledelse (MAN)

MAN 02
Leca Norge leverer forutsigbare og veldokumenterte byggematerialer, med oppdaterte ytelseserklæringer (DoP) og CE-merker knyttet til relevante harmoniserte standarder. Løs Leca® Lettklinker ISO 8/20 har Teknisk Godkjenning TG 2051.

Man 02 Livssykluskostnader og levetidsplanlegging
Skape verdi for hele byggets livsløp ved å bruke livsykluskostnader (LCC) til å forbedre design, produktvalg, samt vedlikehold og driftsbehov og rette fokus på lønnsomhet i bærekraftige bygg.

Løsning med Leca®
Leca-materialer er forventet å vare i århundrer og kan derfor ikke sammenlignes direkte med bygningsmassens levetid. Skal konstruksjoners livssykluskostnader og levetidsplanlegging analyseres, må en betrakte hvordan selve bruken av Leca® Lettklinker minimaliserer risiko og skader. Lettklinker benyttes til å redusere konstruksjoners totale vekt for å unngå fysiske belastninger og setninger grunnet mekanisk trykk, kryp, vibrasjoner o.l., som igjen kan forårsake kompresjon eller deformasjon.

Reduksjon av vedlikehold ved drift må også vurderes; Det er kjente egenskaper at frost, temperaturendringer, fuktighet, pH og UV-lys ikke påvirker lettklinker-materialer. Pussede Leca-blokker har bestandighet som overgår de fleste andre materialer, og riktig utført vil behovet for overflatebehandling og vedlikehold være minimalt gjennom byggets levetid.

Leca Norge leverer forutsigbare og veldokumenterte byggematerialer, med oppdaterte ytelseserklæringer (DoP) og CE-merker knyttet til relevante harmoniserte standarder.

 

 

Man 03 Ansvarlig byggepraksis
Anerkjenne og oppfordre til at byggeplasser blir ledet på en miljø- og samfunnsmessig hensynsfull og ansvarlig måte med lavest mulig utslipp.

Løsning med Leca®
Sammenlignet med tyngre masser veier Leca® Lettklinker svært lite. Riktig bruk av Leca® kan derfor spare inn mye av CO2-avtrykket i anleggsfasen:

  • Én full lastebil levert med 90 m3 lettklinker erstatter 5 lastebiler levert med pukk, fordi lettklinker ikke gir vektbegrensninger for bilenes lastekapasitet.
  • Lettklinker er lett fyllmasse, og reduserer behovet for å grave ut eksisterende løsmasser for å kompensere for belastningen. Mindre volum av masser som må graves ut flyttes gir lavere CO2-avtrykk.
  • Hurtig utlegging er en fordel. Blant annet kan Leca® Lettklinker blåses ut fra lastebil med trykkluft. Materialet komprimerer raskt og låses på plass av friksjon mellom kulene, med minimal bearbeiding og lavt kompresjonsbehov. Dette gir forutsigbar og rask fremgang i prosjektet, og mindre behov for tunge anleggsmaskiner.
  • Leca Norge AS samarbeider med våre distribusjonskanaler for å redusere utslipp og kan levere med el- og gasslastebil på Østlandet.
  • Leca Norge AS er Grønt Punkt kontrollmedlem. Vi stiller miljøkrav til leverandører om gjenbruk og returordninger for emballasje og paller, samt bærekraftige kilder til f.eks. trevirke. Våre leverandører skal være medlemmer i returordninger, slik at våre kunder kan returnere eller levere emballasje til gjenvinning.

 

 

       Teknisk godkjenning

Please register your details first

Areas of interest