Leca Teknisk Håndbok 2021

Leca Teknisk Håndbok er et verktøy for alle profesjonelle brukere av Leca produkter, både beskrivende, prosjekterende og utførende. Her finner du alle kapitler som nedlastbare pdf'er.

Håndboken er under revidering og vil bli klar i løpet av mars 2023

Leca Teknisk Håndbok

Her ser du innholdet i de forskjellige kapitlene:

Kapittel 1 omhandler selskapet Saint-Gobain Byggevarer as (som eier Leca i Norge), bedriftens produkter og hvordan produktene inngår i et miljømessig kretsløp.

 

Kapittel 2 - Leca blokkprodukter

Her finner du informasjon om Leca blokkprodukter, produksjon og bruksområder.

 

Kapittel 3 - Materialegenskaper

Her finner du alt om materialegenskaper, som f.eks. egenskaper innen varme, fukt, lyd og brann. 

 

Kapittel 4 - Prosjektering og utførelse av Leca murverk

Her finner du informasjon om prosjektering og utførelse av Leca murverk, med bl.a. toleranser, miljøklasser, muring og armering, materialoverganger og overflatebehandling. 

 

Kapittel 5 - Leca mot lyd

Her finner du generell lydteknikk, mer om de forskjellige lydkrav i teknisk forskrift, detaljløsninger og arbeidsveiledninger for gode lydtekniske konstruksjoner. 

 

Kapittel 6 - Leca mot brann

Her finner du bl.a. prosjektering av Leca brannskillevegger. 

 

Kapittel 7 - Dimensjonering

Dette kapitlet omhandler dimensjonering ved beregning av Leca murverk. 

 

Kapittel 8 - Vegger av Leca blokker

Her beskrives forskjellige typer Leca vegger, med bl.a. nærmere omtale av innervegger og yttervegger, puss og overflatebehandling, mengdeberegninger og beskrivelser av Leca murverk etter NS 3420. 

 

Kapittel 9 - Leca Fasadeblokk

Et spesialkapittel som utelukkende tar for seg Leca Fasadeblokk. 

 

Kapittel 10 - Leca Lettveggsblokk

Et spesialkapittel som utelukkende omhandler Leca lettveggsblokk

Last ned:

Please register your details first

Areas of interest