Leca Blokk Teknisk Håndbok

Leca Teknisk Håndbok er et verktøy for alle profesjonelle brukere av Leca-produkter, både beskrivende, prosjekterende og utførende. Håndboken er under kontinuerlig revisjon, og det legges fortløpende ut oppdaterte kapitler på weber-norge.no. Leca-løsninger er i stor grad et tett samspill mellom Leca-produkter og Weber-produkter (mørtler etc.), og de løsninger vi presenterer i Teknisk Håndbok og på nettsidene er basert på dette.

Du finner pdf'en her!

Leca Blokk Teknisk håndbok

Please register your details first

Areas of interest