LECA investerer 1,7 millioner euro for å gå over til trepellets

Leca investerer 1,7 millioner euro for å gå over til trepellets

Forbrenningslinjen for trepellets vil redusere utslippene med 23 000 tonn per år.

LECA Finland investerer i overkant av 1,7 millioner euro for å bygge en forbrenningslinje for trepellets ved fabrikken i Kuusankoski. Linjen settes i drift i oktober. Gjennom omleggingen til trepellets vil fabrikken redusere sine karbondioksidutslipp med 23.000 tonn per år, fra 38.000 tonn til rundt 15.000 tonn. Investeringen er en del av et større prosjekt der LECA Finland har som mål å gjøre sin virksomhet helt karbonnøytral innen 2035.

Det internasjonale byggevarekonsernet Saint-Gobain skal være karbonnøytralt innen 2050, men LECA-selskapene og de nordiske konsernselskapene ønsker å nå målet raskere enn det. I dag står biodrivstoff og resirkulert drivstoff for halvparten av all energi som LECA Finland bruker ved fabrikken i Kuusankoski, som produserer Leca® Lettklinker. Selskapet har imidlertid besluttet å øke bruken av biobasert drivstoff, da resirkulert fyringsolje også er en kilde til utslipp av karbondioksid.
 

Please register your details first

Areas of interest