BREEAM-NOR Kategori: Energi (ENE)

ENE 01 Energieffektivitet
Anerkjenne og oppfordre til bygg med minimalt energiforbruk i driftsfasen gjennom god utforming.

 

   Teknisk godkjenning

 

Løsning med Leca®
Ved å isolere tilstrekkelig vil bygningens behov for oppvarming og nedkjøling reduseres. Leca® Isoblokker har Teknisk Godkjenning fra SINTEF (TG 2052) og kan brukes til å bygge passivhus. Leca® LSX 30 cm har U-verdi 0,16 uten tilleggsisolasjon, og med tilleggsisolasjon kan krav til passivhus oppnås.

 

 

Please register your details first

Areas of interest