Lær mer om bruken av vår overvannshåndteringskalkulator!

Jaran Raymond Wood, produktsjef i Leca Norge AS, holder webinar om vår overvannshåndteringskalkulator for Leca® Lettklinker.

Verktøyet lar deg beregne mengden og effekten av ulike typer LECA-materialer for klimatilpasningstiltak. For eksempel regnbed, grønne tak, infiltrasjonsgrøfter og fordrøyning under plen eller permeable fortau.

Kalkulatoren er for alle som ønsker å indikere effekten av LECA-materialer, og er basert på ny forsking og beregningsmodeller.

 

Jaran vil også drøfte Leca® Lettklinker som produkt i jordblandinger; som komponent for å lage lette jordmasser, forbedre hydrauliske egenskaper i jorden, samt gi gode vekstforhold til planter.

Please register your details first

Areas of interest