Tunell - Isolajon, frostsikring og drenering

Leca® Lettklinker velges gjerne fordi det kan blåses direkte på plass i konstruksjonen fra bil med blåseaggregat. Dette er svært effektivt og tidsbesparende. Materialet kan dermed legges ut i trange områder i tuneller der det ellers er ressurskrevende og vanskelig å komme til med annet maskinelt utstyr.

Leca® Lettklinker velges gjerne fordi det kan blåses direkte på plass i konstruksjonen fra bil med blåseaggregat. Dette er svært effektivt og tidsbesparende. Materialet kan dermed legges ut i trange områder i tuneller der det ellers er ressurskrevende og vanskelig å komme til med annet maskinelt utstyr.

For konstruksjon av tuneller benyttes Leca® Lettklinker også som løsning for:

  • frostsikring av veibane

  • isolering av brannvann

  • tilbakefylling av tunellportaler og kulverter

 

Om løsningene
Leca ISO 8/20 er et produkt som egner seg utmerket for å løse de ulike problemstillingene man har i
tuneller. God isolasjonsevne og lav densitet, i tillegg til at produktet er blåsbart, gir en meget konkurranse
dyktig løsning. Ved bruk rundt tunellportaler og kulverter vil dette kunne redusere tverrsnittet på bærende konstruksjonselementer og dermed gi store kostnadsbesparelser. Benyttet som vann- og frostsikring eller til isolering av brannvann har man ett produkt som både er isolerende og drenerende for å få en velfungerende konstruksjon.


Utførelse
Drens- og brannvannsledninger legges vanligvis i samme grøft på et avrettet komprimert fundament av pukk. Utover dette kreves ingen spesielle forarbeid. Lecaen blåses direkte på plass i konstruksjonen, rundt og over rørene i angitt tykkelse. Før videre arbeid med overliggende bærelag legges en geotekstil (fiberduk) over Lecaen. Videre komprimering, utover det som allerede er oppnådd med blåsing, gjøres direkte på de overliggende massene.

Last ned vår folder på tunell her

Please register your details first

Areas of interest