Webinar

Leca webinar

Leca webinarer er en ny opplæringsplattform for alle interesserte. Har kan du utvide dine kunnskaper om våre produkter og løsninger. Webinarene vil bli ledet av våre tekniske eksperter. Det blir anledning til å stille spørsmål underveis. Webinarene er gratis og varer i ca. 30 minutter. 


Planlagte og tidfestede webinar:

 

Vi har for øyeblikket ingen nye, planlagte webinarer. Hvis du melder deg på våre nyhetsbrev, så vil vi annonsere dem der. 

 

Gjennomførte webinar:

 

26. november kl. 10.00: "La grønne tak med Leca ta seg av regnvannet" v/ Jaran Wood, R&D Manager Leca

Opptak fra webinaret legges på YouTube når det er klart.

 

11. november: "Slik kan Leca bidra til å løse overvannsproblemene" v/ Jaran Wood, R&D Manager Leca 

Her ser du opptak av webinaret.

 

4. november: "Slik lager du gode funksjonsvegger med Leca blokker" v/ Ole Fredrik Fodnes, produktsjef Leca

Her ser du opptak av webinaret.

 

14. oktober: "Leca Lettklinker til bygg, anlegg og infrastruktur" v/ Ole Fredrik Fodnes, produktsjef Leca og Jon Hauge, Business Solutions Manager LWA, Anlegg & Infrastruktur

Her ser du opptak av webinaret

 

17. september: "Slik prosjekterer du gode funksjonsvegger med Leca blokker", v/ Ole Fredrik Fodnes, produktsjef Leca 

Her ser du opptaket av webinaret.

 

Webinar on-demand:

 

Vi er selvfølgelig svært interessert i hva du er opptatt av og om du har særskilte ønsker for webinartemaer. Hvis du ønsker at vi arrangerer et eget webinar for deg og dine kolleger, gjør vi gjerne det. Vi trenger bare informasjon om hva du ønsker at vi skal ta opp, samt dine kontaktopplysninger, så skreddersyr vi et webinar.

Ta kontakt med oss!