Sintef teknisk godkjenning

Teknisk Godkjenning

 

 

En teknisk godkjenning inkluderer dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet. I tillegg angis hvordan produktet skal monteres og andre betingelser for bruk. Miljøegenskaper inkluderes også. En SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) er en komplett dokumentasjon i forhold til kravene i teknisk forskrift.

Krav til produktdokumentasjon

TEK angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk, som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte. Slik produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggprodukter, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.
SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) for våre produkter finner du her
 

Please register your details first

Areas of interest