Om Leca® Lettklinker

Leca® Lettklinker er et rent naturprodukt produsert av leire som er tørket og har gått gjennom en brenneprosess. Kulene kommer ut i størrelse 0-32 millimeter og sorteres i forskjellige fraksjoner. Materialet egner seg spesielt godt som isolerende lag, drenerende lag og som lett tilbakefylling. Leca® Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke belaster naturen med avfallsstoffer og kan gjenbrukes tilnærmet uendelig. Leca® Lettklinker er en vanlig løsning innen geoteknikk og har vært benyttet for geotekniske applikasjoner i årtier i mange land.

Om Leca® Lettklinker

Her finner du materialparametre og beregningseksempler som støtte for prosjektering og konstruksjon. Et antall case-studier fra flere europeiske land beskriver ulike typer geotekniske applikasjoner, som vei- og jernbanefyllinger, kompensert fundamentering, frostsikring, tunneler, byggeelementer og kaibygging.

Materialet

materialet

 

 Lett ekspandert leire, Leca® Lettklinker - har vært brukt som fyllingsmateriale i geotekniske applikasjoner rundt i Europa så langt tilbake som 1958. Materialets egenskaper kan løse mange problemer på én gang og tilbyr løsninger med lav vekt til en mengde geotekniske utfordringer. Lav egenvekt og høy trykkfasthet sammen med rasjonell håndtering gjør Leca® til et konkurransedyktig produkt.

Leca® Lettklinker er et naturprodukt uten kjemikalier eller miljøfarlige stoffer. Det er motstandsdyktig mot frost og nedbryting fra kjemikalier og har svært lang holdbarhet. Leca® Lettklinker kan graves opp og gjenbrukes fullt ut i nye geotekniske applikasjoner.

Please register your details first

Areas of interest