Leca til geotekniske formål

Leca er et enkelt og fleksibelt produkt med lang levetid. I utgangspunktet er Leca små, ekspanderte kuler av brent leire. Men ved å kombinere disse på forskjellige måter, blir mulighetene mange - enten det er å lage fundamenter for bygg, bygge veier, vegger eller dreneringsløsninger. Leca har eksistert i lang tid, så vi vet at våre produkter fungerer - og de varer. Med lokal tilstedeværelse i 12 europeiske land, fortsetter vi å utvikle og fornye oss på jakt etter nye partnerskap og forretningsmodeller som kan drive Leca, våre partnere og miljøet fremover. Fordi sammen bygger vi for fremtiden.

Leca til geotekniske formål

Leca er ressurseffektivitet

I alt vi gjør har vi et sterkt fokus på ressursoptimalisering og effektivitet. Vi utnytter råvarene optimalt, begrenser avfall og resirkulerer alt som kan resirkuleres. Leca møter fremtidens etterspørsel ved å kombinere enkle, holdbare produkter med innovative løsninger og med ressursoptimalisering fra produksjon til utførelse.

Leca lever lenge

Leca-produkter er sterke og holdbare. Dette vet vi, fordi vi har nesten 80 års bevis på at de varer. De er enkle å håndtere i byggeprosessen, og de krever lite vedlikehold. 

Egenskaper

Leca er et naturprodukt, inneholder ikke skadelige stoffer eller gasser, og har mange gode egenskaper:

  • Varmeisolerende
  • Drenerende
  • Fuktsikkert
  • Frostsikkert

 

Fordeler

Lav romvekt og enkel utlegging kombinert med høy kvalitet, fører til at Leca Lettklinker er et meget konkurransedyktig alternativ til andre typer lette materialer og grunnforsterkningsløsninger.

 

Stabilitetssikring

Gir mindre risiko for utrasing og skadelige deformasjoner.

 

Setningsreduksjon

Forebygger setninger som gir skader på vei- og jernbanelegeme, ledninger og andre konstruksjoner.

 

Jordtrykksreduksjon

Ved tilbakefylling mot grunnmur, støttemur, brulandkar o.l. 

 

Kompensert fundamentering (masseutskifting)

Gir en til nærmet setningsfri direkte fundamentering.

 

Frostsikring

Av veier, jernbaner, grøfter og kunstgressbaner.

 

Geoteknikk ikoner

 

Please register your details first

Areas of interest