Kvalitet og miljø

Leca-kuler lages av ren norsk leire, mens Leca blokker, piper og elementer i tillegg består av sand, vann og sement (som produseres av kalkstein og kvarts).

Leca inneholder ingen helse- eller miljøfarlige stoffer, de avgir ingen skadelige utslipp, de er motstandsdyktige mot fukt, sopp og råte, de krever minimalt av vedlikehold og er enkle å rive, separere og gjenbruke etter endt levetid.

 

Bildet viser OBOS-prosjektet Voksenhagen, tegnet av Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS.
 

Leca Kvalitet og Miljø

 

Miljøsertifisering


Miljøtenkning er en sentral del av Lecas strategi, og har vært det gjennom mange år. Vi jobber kontinuerlig med miljøtilpasning av egne produkter. Våre produksjonsanlegg er sertifisert etter kvalitets- og miljøstyringssystemet ISO 9001/ ISO 14001. Gjennom bruk av alternative og mer miljøvennlige råvarer og energityper, satsing på moderne og velprøvd miljøteknologi og kontinuerlig forbedring av produksjonsmetoder og produkter, skal bruken av ikke fornybare ressurser reduseres.

Et stort antall Leca-produkter er miljødeklarerte i form av en såkalt EPD (Environmental Product Declaration). En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

 

Sertifikater

Livsløp


Våre produkter skal være mest mulig miljøeffektive gjennom hele livsløpet. Det betyr at negativ miljøpå­virkning skal minimaliseres, mens positive aspekter vedrørende blant annet innemiljø skal optimaliseres. Livsløpet til produktene inneholder alle faser; råvareuttak, produksjon, oppføring, bruk, riving og avhending.

 

Lang levetid


Noe som bidrar til å gjøre Leca til et miljøvennlig valg, er den lange levetiden og de gode vedlikeholdsegenskapene. Sammenliknet med f.eks. et trehus, trenger et Leca-hus langt mindre vedlikehold. Mens et trehus ofte trenger maling etter 7-8 år, greier Leca seg uten vedlikehold i 20-25 år. Dessuten er Leca et robust materiale med svært lang levetid, siden det ikke påvirkes av fukt, sopp og råte og brann. 

 

Kortreiste varer


Transport av byggevarer kan være en miljøbelastende faktor, men den Leca’en som selges i Norge er produsert i Norge, i motsetning til svært mange byggevarer i dag som er importert. Leca kulene produseres på Rælingen i Akershus, mens blokker, piper og elementer produseres på fabrikker i Borge ved Fredrikstad og Vestnes utenfor Molde.

 

Sunne og energibesparende hus


Murhus holder jevn temperatur innvendig, fordi Leca er et «tregt» materiale som opptar og lagrer temperaturen rundt seg og avgir den svært langsomt. Derfor er murhus svale og behagelige om sommeren, og varme og gode når vinterkulda setter inn. Siden mur holder så godt på varmen, greier du deg med mindre fyring, noe du vil merke på fyringsutgiftene.

Mange moderne bygg er bortimot hermetisk tette, noe som gir dårlig inneklima og kan være plagsomt for astmatikere. Leca-hus derimot «puster» og gir et behagelig inneklima.

 

Støy er miljøforurensning


Støy er uønsket lyd, og er i dag noe av det folk flest klager mest på i nye boliger. Leca er et tungt materiale, og isolerer derfor bedre mot støy enn lettere konstruksjoner, både mot utemiljø og trafikk, mellom etasjer og mellom rom og boenheter.

 

Vannrensing


Filtralite er et Leca-produkt spesialdesignet for vann- og avløpsrensing. Ved Veas-anlegget i Asker renser Filtralite Oslofjorden med oppsiktsvekkende gode resultater. Vannet blir meget rent, og bioslammet ender opp som næringsrikt tilskudd til landbruksformål. Filtralite er så effektivt at det har hele verden som marked, med leveranser til alle verdensdeler. 

Please register your details first

Areas of interest