FDV

I henhold til plan- og bygningsloven kan myndighetene kreve at det utarbeides dokumentasjon for Forvaltning, Drift og Vedlikehold.

Vi har utarbeidet eksempel på FDV-dokumentasjon for våre produkter som må fylles ut av den som bruker produktene i det aktuelle bygget. Skjemaene er ment brukt som en "as built" dokumentasjon. Her finner du skjema for både eksisterende og utgåtte produkter.
 

Please register your details first

Areas of interest