EPD

Leca Norge AS tilbyr prosjektspesifikke EPDer som hensyntar transport, avstand og bruksformål. EPDene har vogge-til-grav beregninger og er tilpasset livsløpsanalyser (LCA). Datagrunnlaget er dokumentert av LCA.no i henhold til nyeste versjoner av ISO 14025 og EN 15804 +A2. Vi oppgraderer stadig produksjonen for å bedre bærekraften, og derfor blir våre EPD-er også jevnlig oppdatert.

 

Nyeste versjoner av Leca Norges EPDer på løsleca og blokk legges ut på EPD-norge, www.epd-norge.no/

Leca® lettklinker

Leca® blokk

Please register your details first

Areas of interest