EPD

Leca® Lettklinker miljøvaredeklarasjon (EPD) dokumenterer produktets miljømessige egenskaper og utvikles iht. de anerkjente internasjonale standarder ISO 14025 og EN 15804.

EPD Leca® Lettklinker

Leca® blokk

Please register your details first

Areas of interest