Verdens Største Varmepumpe Står På Leca Kuler

1 - Anlegget med verdens største ammoniakk høytemperatur varmepumpe legges på Leca

På Brakerøya i Drammen bygges verdens største miljøvennlige høytemperatur varmepumpe. Blant utfordringene ved bygging; dårlige grunnforhold. Problemløser for akkurat det, blir løs Leca.

Anlegget med verdens største ammoniakk høytemperatur varmepumpe blir anlagt på en gulv-på-grunn løsning med løs Leca. 

Brakerøya varmesentral som bygges av Drammen Fjernvarme, blir et pilotprosjekt for fjernvarme. Verdens største miljøvennlige høytemperatur varmepumpe skal bruke sjøvann fra Drammensfjorden til å hente ut energi til fjernvarmenettet. Kuldemediet er ammoniakk (NH3) som derved gjør anlegget svært miljøvennlig. Freonbaserte anlegg som tidligere har vært benyttet, er skadelig blant annet for ozonlaget. Prosjektledelsen er Holte Consulting. 
Bygningskroppen i glass og betong inneholder to haller adskilt med en eksplosjonssikker stålvegg. Her monteres pumper og tanker. I tillegg bygges kontorfløy. 

Et gullegg

Her er det dårlige grunnforhold, og vi var tvunget til å bruke en løsning med lette masser for å stabilisere grunnen, forteller Steinar Bernhardsen (t.v i bildet under), anleggsleder i OBAS Entreprenør som står for oppføringen av bygningen. Med byggeplasser spredt over øst og vestlandet har OBAS opparbeidet seg stor kompetanse på vanskelige grunnforhold. Det 22 år gamle totalentreprenørselskapet opererer mye i hovedstadsområdet og området rundt Bergen. 
Det var selvfølgelig konkurrerende løsninger med i bildet, men valget falt på løs Leca. Dette produktet har fordelen av å kunne blåses på plass. I tillegg er det selvkomprimerende, og det er viktig, påpeker Bernhardsen. Han forteller videre at det ble brukt ca 800 kubikkmeter løs Leca. 
Tidsmessig er det jo et gullegg at løs Lecaen kan blåses rett i byggegropen. All masse blåste vi inn på to dager, faktisk kunne vi ha greid det på én dag. Tid er svært viktig i denne bransjen, smiler byggeleder Steinar Bernhardsen og haster videre til neste møte.

Prosjektinformasjon


Arkitekt: Sivilarkitekt Trond Fossen AS

Entreprenør: OBAS Entrprenør

Prosjektledelse: Holte Consulting

Leca-produkter: Leca Lettklinker 0-32 mm

Please register your details first

Areas of interest