Umulig tomt på Byåsen krevde smarte løsninger

1 - Vigtil Terrasse i Anders Hovdens veg i Trondheim består av 16 terrasseleiligheter Ill vigtilno

TRONDHEIM: Vanskelige grunnforhold kombinert med begrenset lagringsmulighet bød på flere logistiske utfordringer for boligprosjektet "Vigtil Terrasse" i Trondheim. Leca Lettklinker ble løsningen.


Anleggsleder Frode Sliper i Ruta Entreprenør AS har hatt flere logistiske utfordringer med prosjektet "Vigtil Terrasse" på Byåsen i Trondheim.

Det bygges som aldri før i trønderhovedstaden. De siste årene har mye av nybyggingen skjedd i form av fortetting av etablerte boligområder. Det setter ofte noen ekstra krav til entreprenøren. Og til byggeplasslogistikk.

- Som du ser så bygges det ganske tett inntil tomtegrensa til omkringliggende nabohus. Det bratte terrenget kombinert med et grunnfjell som var dårligere enn forventet gjorde det til en nesten "umulig" tomt å skulle bygge ut.

Anleggsleder Frode Sliper i Ruta Entreprenør AS viser oss rundt på byggeplassen i Anders Hovdens veg på Byåsen. Boligprosjektet "Vigtil Terrasse" skal når det står ferdig en gang i 2019, bestå av 3 boligblokker med totalt 16 terrasseleiligheter av ulik størrelse.

Før byggingen kunne starte på forsommeren måtte 15 000 m3 grunnfjell sprenges bort. 

- For å sikre omkringliggende bebyggelse mot eventuelle setningsskader var vi nødt å foreta 100 mindre sprengninger istedenfor færre store. Da grunnfjellet består av porøse bergarter med til dels store sprekkdannelser har det vært nødvendig å sikre gjenværende fjell med en rekke jernbolter, forklarer Sliper.

Selv om "Vigtil Terrasse" vil skille seg fra øvrig bebyggelse i området har boligblokkenes avtrapping og nærhet til terrenget gjort at de ikke bryter for mye med strøkets karakter.

- Terrasseblokkene vil i bakkant ligge ganske tett inntil fjellveggen. For å sikre minst mulig trykk mot byggets betongvegg har det her vært viktig med en lett fyllmasse. Slik sett var Leca Lettklinker et naturlig valg.

Byggeplasslogistikk var viktig da entreprenøren skulle velge fyllmasse.

- Andre typer fyllmasser ville ha fordret en helt annen byggeplasslogistikk og ikke minst helt andre lagringsmuligheter. Ved å benytte Leca-kuler har vi i tillegg redusert behovet for store stillas, noe som igjen har forenklet HMS-arbeidet.

I tillegg til å fylle opp tomrommet mellom fjell og betongvegger er Leca-kuler også benyttet som fylling i betonggulvene mellom hver etasje.  

 

Prosjektinformasjon


VIGTIL TERRASSE 

Prosjekt: 16 terrasseleiligheter på Byåsen, Trondheim

Byggherre: Synnøve Sunde, Sameiet Anders Hovdens veg 7 og Odd Vigtil

Entreprenør: Ruta Entreprenør AS

Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor AS

Produkt: Leca Iso 10-20

Tekst og foto: Jan Vestre

Please register your details first

Areas of interest