Skjeggestadbrua: falt på en myk pute av Leca

Skjeggestadbrua falt på en myk pute av Leca

Skjeggestad bro på E18 falt mykt da den ble sprengt i februar. Et to meter tykt Leca-lag dempet fallet og reddet nabobroen.

I begynnelsen av februar førte et kvikkleireras til at den sørgående broen på Skjeggestad på E18 ved Holmestrand i Vestfold kollapset. Grunnforholdene og faren for at broen skal helt falle gjorde at ingen var inne i området mellom raset og sprengningen.

- Under broen la vi et lag med løs Leca som var to meter tykt, 70 meter langt og like bredt som broen. Ideen var at fyllingen skulle dempe fallet og redusere rystelser i leirmassene når broen sprenges, forteller salgssjef Jon Hauge i Weber Leca.

Grunnforholdene ved broen er så usikre at Statens vegvesen fryktet at nordgående bro også skulle kollapse av bevegelser i bakken når sørgående bro falt ned. Leca-kulene dempet rystelsene og bidro til at nordgående bro greide seg.

Fjernstyrt

Faren for ytterligere kollaps og den ustabile grunnen gjorde at alt arbeidet ble fjernstyrt. Via en slange på opptil 70 meter ble lettklinkeren blåst inn under broen.

- Vi blåste Lecaen inn under broen på vanlig måte, men for å redusere friksjonen og eventuelle problemer var det viktig å bruke en slange med færrest mulig skjøter, forteller han.

Slangen ble holdt oppe og styrt med en mobilkran. Et seks meter langt stålrør med samme dimensjon som slangen ble montert på enden for å få bedre styring på hvor kulene legges.

- Vi har aldri gjort en slik jobb hvor hele operasjonen må fjernstyres, forteller Hauge.

Knapp tid

E18 er en av de mest trafikkerte veiene i Norge. Arbeider på nye Holmestrand stasjon gjør at den gamle veien ikke kan brukes som omkjøringsvei. Noe av trafikken går derfor gjennom Holmestrand sentrum. Å få åpnet E18 igjen er derfor høyt prioritert.

- Leca kunne levere løs Leca og få det transportert umiddelbart, noe som er svært viktig for oss i dette oppdraget, sier Jarle Bøckman i AF Decom, som har oppdraget med å rive broen.

Prosjektinformasjon


Byggherre: Statens vegvesen

Entreprenør: AF Decom

Leca-produkter: Leca Lettklinker

 

Please register your details first

Areas of interest