Sanden Brygge i Larvik: Lett fylling i toppetasjene

Sanden Brygge i Larvik med lett fylling i toppetasjene

For å utjevne høydeforskjeller i toppetasjene på Sanden Brygge i Larvik, ble det blåst Leca Lettklinker helt opp i de øverste etasjene.

Midt på brygga i Larvik ligger Sanden Brygge. Med 35 leiligheter rettet mot sjøen er de to byggene blitt et nytt tilskudd langs havnepromenaden i Larvik. Nærmere sjøkanten kommer du nesten ikke i Larvik sentrum.

- Byggene er utført i plasstøpt betong, og på grunn av høydeforskjeller fordi takterrassene er oppbygde, valgte vi å løse dette med Leca Lettklinker og sparkling, forteller Harry Seim, anleggsleder i WK Entreprenør AS.

35 leiligheter

Totalt besto første byggetrinn av Sanden Brygge av 35 leiligheter, fordelt på 2 bygg. På toppen ligger leiligheter som er trukket litt inn i forhold til byggets grunnflate.

- Toppleilighetene har store takterrasser.  Inne i leilighetene er gulvet hevet i forhold til takterrassene rundt. Gulvene i toppetasjene er bygd opp med løs Leca, deretter ble det lagt varmesløyfer, og til slutt flytsparklet med Weber sine anbefalte masse, forteller han. 

Lettklinkeren ble blåst opp med bil. Tids- og kostnadsmessig var lettklinker den beste måten å løse utfordringen på. 

Solide gulv

- Med valgte løsning, ble resultatet veldig bra. Det gikk utrolig raskt å blåse opp lettklinkeren. WK Entreprenør har tidligere god erfaring med denne typen løsning, forteller han. På gulvene er det lagt stort sett parkett eller fliser.

- Vi er trygge på at vi har fått en solid og god løsning, sier anleggsleder Harry Seim i WK Entreprenør AS.
 

Prosjektinformasjon


Prosjekt: Sanden Brygge, Larvik

Byggherre: Fritzøe Eiendom

Entreprenør: WK Entreprenør AS

Leca-produkter: Leca Iso 10-20

Relaterte produkter: Weber.floor 140 Nova

Please register your details first

Areas of interest