Rask løsning for å redusere jordtrykk og setninger

1 - Vi brukte Leca der det var problemer med jordtrykk og setninger S. Tveiten

Selskapet T. Stangeland Maskin AS hadde ansvaret for tre av fire parseller ved den nye togtraseen mellom Sandnes og Stavanger, en gigantutbygging i denne regionen.

  • Vi har brukt Leca Lettklinker der det var problemer med jordtrykk og setninger. Sigbjørn Tveiten, anleggsleder På grunn av setninger er det benyttet Leca Lettklinker under perrongen på Paradis stasjon. På hver side av den nye brua ved Luravika pa RV 44 er det brukt Lettklinker i fyllingen på hver side, til sammen ca 3.700 m3. I alt er det brukt ca 17.000 m3 Lettklinker til gigantutbyggingen.
     
  • Vi har brukt Leca Lettklinker der det var problemer med jordtrykk og setninger. Sigbjørn Tveiten, anleggsleder På to strekninger, Sandnes – Lurahammeren og Hinna – Stavanger, samt på Jåttavågen holdeplass, ble det valgt Leca Lettklinker som erstatning for dårlige masser og for å redusere jordtrykk. Det er brukt om lag 17.000 m3 Leca Lettklinker i de tre prosjektene. Ved arbeidet med den nye brua ved Luravika på RV 44 ble det brukt 3.700 m3 Leca Lettklinker i fyllingen på hver side. Luravika var nærmest et sumpområde. Der ble dårlige masser fjernet over en strekning på 350 meter og erstattet med et fem meter bredt og én meter tykt Lettklinkerbelte, til sammen ca 3.000 m3.Under perrongen på Paradis stasjon ble det benyttet Leca på grunn av setninger. I tillegg ble det fylt med Leca bak en støttemur på grunn av jordtrykk. 
     
  • Konsulenten ønsket denne løsningen fordi den er raskere, sier anleggsleder Sigbjørn Tveiten (bildet over). Dette gjelder spesielt der det er steinfyllinger på sidene. Da fyller vi ut på en helt annen måte enn med EPS, som er mer arbeidskrevende og dessuten dyrere. Dette gikk meget raskt og greit. Lecaen ble lagt ut med en 30-tonner uten problemer.
     

Prosjektinformasjon


Togtrasé, Sandnes til Stavanger 

Hovedentreprenør: T. Stangeland Maskin AS

Leca-produkter: Leca Lettklinker 0-32 m

Please register your details first

Areas of interest