Ny fylkesvei 456 - Vågsbygdveien

Totalt benyttes 20 000 kubikkmeter løs Leca i prosjektet

I arbeidsfellesskap med NCC bygger Repstad Anlegg AS ny firefelts vei fra Kolsdalen til Lumberkrysset i Kristiansand. Under sideveiene benyttes løs Leca. 

Miljøgevinsten i anlegget er betydelig

Arbeidet ble påstartet i august 2010, og strekningen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2014. En gang tidlig i 2013 vil noen løp åpnes for trafikk. Hensikten med den nye veien er å løse køproblemene i bydelen. 

- Prosjektets omhandler 2 500 meter vei. For stabilisering og isolering på vanskelige grunnforhold bruker vi flere typer produkter. Totalt forbruk av løs Leca er ca 20 000 m3. Løs Lecaen gir en grei fremdrift, vi har daglige leveranser, forteller driftsleder Kåre Åsen i Repstad Anlegg AS. Selskapet har vært 60 år i bransjen og har baser i både Aust- og Vest-Agder. 

Prosjektinformasjon


Entreprenør: Repstad Anlegg AS, NCC 

Leca-produkter: Leca Lettklinker 0-32 mm 

 

 

Please register your details first

Areas of interest